Týždeň vedy a techniky - výstava

V dňoch 8. - 11. novembra 2011, počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku, sa na našej škole už po štvrtýkrát uskutočnila interaktívna výstava prác žiakov gymnázia na tému "ZEM".

Túto tému sme si vybrali preto, lebo nedávno svetom preletela správa, že nás na Zemeguli žije už 7 miliárd. Je to úctyhodný počet. Z toho vyvstalo niekoľko otázok.

  • Uživí nás naša zem?
  • Ako sa máme správať, aby nás aj ďalšie generácie uživila?
  • Ako pozorovať a čo najlepšie využiť znalosti o fungovaní toho kolosu, ktorý voláme ekosystém?

Z vystavených projektov mohli návštevníci výstavy zistiť, že gymnazistom je jasné, aká krehká je rovnováha v prírode a ako by sme mali žiť, aby sa zachovala. Veríme, že projekty priniesli mnohé objavné zážitky hlavne žiakom okolitých základných škôl, ktorí v hojnom počte výstavu navštívili.

Spestrením výstavy boli magnetické hračky vyrobené mladšími študentmi gymnázia ako aj jednoduché pokusy z elektrostatiky, či obrovské bubliny vyfukované pomocou PET fliaš.

RNDr. Anna Uhríková

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií