Gymnázium vo Vrábľoch, Slovakia – Keuka College, New York, USA

V tomto školskom roku nadviazala naša škola spoluprácu so súkromnou americkou univerzitou v štáte New York. Vysokoškolský areál sa nachádza v malom meste s názvom Keuka Park v prekrásnom prostredí v centre štátu New York, asi 5 hodín cesty autom východne od samotného mesta New York a dve hodiny cesty od prekrásnych Niagarských vodopádov. Oblasť sa nazýva Finger Lakes - Prstové jazerá vďaka niekoľkým jazerám pripomínajúcim pri pohľade na mapu prsty na ruke. Keuka College sa nachádza priamo na brehu jedného z jazier - Keuka Lake.

Dňa 1. 12. 2011 sa uskutočnila videokonferencia, kde si naši študenti mali možnosť vyskúšať svoje komunikatívne zručnosti v anglickom jazyku so študentmi spomínanej americkej univerzity. Videokonferencia sa niesla v atmosfére veľmi živej a neformálnej diskusie o oboch krajinách, záujmoch a životnom štýle mladých ľudí. Naši študenti zvládli svoju úlohu skutočne bravúrne a preukázali schopnosť plynule a bez zábran komunikovať v anglickom jazyku.

Americkí aj naši slovenskí študenti zistili, že majú veľmi veľa spoločného a stále nachádzali spoločné témy na živý a často aj humorný rozhovor, hoci žijú na veľmi vzdialených kontinentoch. 90-minútová videokonferencia vyústila dokonca do predvádzania koníčkov študentov (Zuzka Čokynová im zaspievala, Patrik Gajdoš zatancoval ...) a nadviazania kamarátstiev.

Už večer po konferencii študenti chatovali na známej sociálnej sieti a komentovali fotografie z videokonferencie. Vyberáme niektoré komentáre amerických študentov: "Chýbate nám, naši noví slovenskí kamaráti.", "Bol to pre nás skutočne skvelý zážitok", "Bola to taká veľká zábava, skutočne sa mi páčilo s vami rozprávať, všetci ste u nás vítaní, ďakujeme Vám!", "Áno, bolo to skvelé. Pre mňa najkrajší zážitok v živote!", a mnoho ďalších pozitívnych ohlasov.

Študenti aj učitelia oboch škôl sú zo spolupráce nadšení a tešia sa na ďalšie zážitky. Tak nech je spolupráca medzi Gymnáziom vo Vrábľoch, Slovakia – Keuka College, New York, USA stále živá a plodná.

Článok amerických pedagógov a študentov o videokonferencii s našim gymnáziom sa nachádza aj na oficiálnej stránke americkej univerzity.

Mgr. Mária Hritzová

Krátke video z videokonferencie
youtube download


>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií