"ARTivizujem sa"

Všetky témy sa nás týkajú - túto vetu si povedali žiaci 3.A a 3.B triedy a na podnet p. p. Semjanovej sa zapojili do súťaže "ARTivizujem sa". Túto súťaž organizovala mimovládna organizácia Človek v ohrození. Išlo o to, aby žiaci vyjadrili vizuálnou formou svoj názor na porušovanie práv znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Zároveň svojimi prácami mali budovať toleranciu voči skupinám ako: nové menšiny, hendikepovaní ľudia alebo LGBTI komunita. Tí, ktorí sme sa rozhodli zapojiť do súťaže, mali sme možnosť zúčastniť sa víkendového školenia v Senci, na ktorom pre nás pripravili zaujímavé aktivity a prednášky súvisiace s danými témami. Tohto školenia sa zúčastnili Nina Pavlovová a Kristína Farkašová z 3.B triedy a ako sa samé zmienili, boli nadmieru spokojné so získanými skúsenosťami a zážitkami.

Všetky prihlásené súťažné družstvá sa rozhodli pre fotku, ktorú následne zaslali do súťaže. Výsledok nás prekvapil: dve z troch súťažných družstiev sa umiestnili vysoko na výsledkovej listine a mali možnosť cestovať do Bratislavy na festival Jeden svet, ktorého súčasťou bolo odovzdávanie cien za už spomínanú súťaž, premietanie krátkych filmov na rôzne témy a besedy s ľuďmi, ktorí pracujú na skrášľovaní miest rôznymi umeleckými aktivitami a organizujú zaujímavé kultúrne akcie pre všetky vekové kategórie.

Tohto festivalu sa zúčastnili – 8. a 9. 12 v Bratislave - Alica Mladá, Viktor Baniar a Patrik Trubíni. Čo dodať... Bol to skvelý výlet plný zaujímavých ľudí, miest a nových vedomostí. Kvôli takýmto "odmenám" sa určite oplatí zapájať sa do rôznych súťaží.

Alica Mladá (III.A)

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií