Beseda s vojakmi z Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Niektorým počas 14. februára prednášajú o láske, my - maturanti sme sa v tento deň zúčastnili inej besedy. Nešlo o nič, čo by malo niečo dočinenia s menom Valentín. Nikto k nám neprišiel rozosievať lásku, priniesli informácie. Na našu školu zavítali v tomto školskom roku ďalší uniformovaní - tentokrát vojaci. Aj keď na nich možno doma čakala milovaná osoba, o nej nám hovoriť neprišli. Namiesto toho nám urobili prezentáciu o Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

Z prezentácie sme sa dozvedeli dosť potrebných informácií na to, aby sme všetci teoreticky prehodnotili naše šance. Telesne by sme to asi väčšina zvládli, no s psychickou záťažou, ktorú vraj vyvíjajú na nováčikov, by to bolo diskutabilnejšie. Väčšina pri zmienke o náročných prijímačkách, cieľových požiadavkách a pravidlách zrejme v duchu ďakovala bohu za možnosť študovať ekonómiu či techniku.

Jedna statočná ruka sa predsa len zodvihla pri otázke, či niekto zvažuje študovať práve túto alternatívu. Možno bolo rozhodnutie podmienené užitočným poslaním, ktoré po vyštudovaní človek nadobudne, alebo to bolo pre takmer nulové percento nezamestnanosti absolventov tejto vysokej školy. Každý, kto dokončí štúdium, má totiž isté zamestnanie. Plat je taktiež jedným z kladov. Okrem iného je to aj fyzická zdatnosť, ktorú študent nadobudne, keďže škola má v areáli aj vlastné fitnescentrum a plaváreň.

Maturantom, ktorí sa rozhodli pre štúdium na Akadémii ozbrojených síl, prajem veľa šťastia. Tým, pre ktorých budú všetky dni počas marca a mája úplne bežné alebo o niečo voľnejšie, lebo my maturanti sa budeme spolu s profesormi snažiť dosiahnuť ten najlepší výsledok, odkazujem, nech sa neboja výziev. Ak by som nemerala len o niečo viac od našich prvákov, možno by som aj ja túto cestu zvažovala. A ako povedala pani vojačka, ktorej titul hodnosti som si žiaľ nezapamätala: „Dievčatá nemajú na škole žiaden problém, každý deň vedia, čo si na seba obliecť.“

Ľubica Račeková 8.G

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií