Deň vďakyvzdania

Deň vďakyvzdania je sviatok, ktorý sa viaže na 4. štvrtok v novembri a je oslavovaný predovšetkým v Spojených štátoch amerických a Kanade. Vyjadruje úctu a vďaku za úrodu, ktorú si ľudia dopestovali.

Korene tohto sviatku siahajú do 17. storočia, kedy protestanti, ktorí sa na lodi Mayflower doplavili do Nového sveta (Ameriky) v nasledujúcom roku 1621 ďakovali modlitbami Bohu za to, že prežili krutú zimu v nehostinnom prostredí. Vďaka patrila aj domorodým indiánom, ktorí im pomáhali prežiť.

Naši študenti sa o tejto tradícii učia na predmete nazvanom SGN (Svet okolo nás), ktorý je vyučovaný v anglickom jazyku a prepojený v prvom ročníku s historickými udalosťami a medzníkmi v anglicky hovoriacich krajinách.

Mená a názvy ako Mayflower, Squanto, Wiliam Bradford, Plymouth, nerobia našim študentom žiadne problémy a zvládnu aj rozprávanie o typických dobrotách, ktoré sa v dnešnej dobe počas tohto sviatku kladú na sviatočný stôl.

My sme si tento sviatok pripomenuli prezentáciami o sviatku, tajničkami, v ktorých sa skrývali názvy jedál i článkom o vďakyvzdaní, v ktorom bolo treba doplniť slovnú zásobu a gramatiku, ktorá nebola jednoduchá. Keďže študenti radi súťažia, zasúťažili sme si i my v štyroch skupinách. Tí najlepší si v závere odniesli sladkú odmenu.

PaedDr. Zuzana Kreškócziová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií