In aqua sanitas = Vo vode je zdravie

Nedostatok vodných zdrojov a ich kvalita je jednou z výziev pre 21. storočie. Práve preto sa aj naša škola snaží pripomínať nenahraditeľnosť dôležitosť vody. Každoročne sa k týmto dôležitým skutočnostiam vraciame 22. marca počas Dňa vody, ktorý bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN už v roku 1992. Spotreba tejto čírej tekutiny každý rok stúpa a tým pádom sa úmerne zvyšuje aj jej spotreba. Tieto neprehliadnuteľné dôvody nás aj počas tohto marca inšpirovali k zorganizovaniu tohto Dňa na gymnáziu.

Všetko prebiehalo v známom poradí. Ráno všetkých vo vestibule privítala „vodová“ nástenka s najrozličnejšími projektmi a modelmi na tému 22. marca. Následne zaznela krátka relácia z rozhlasu, ktorá každému objasnila nenahraditeľnosť vody pripomenutím dobre známych faktov a ponúknutím niekoľkých nových informácií ohľadom cieľov Svetového dňa vody.

Dúfajme teda, že Organizácia spojených národov nemárnila čas pri schvaľovaní tohto významného dňa, že voda bude môcť byť naďalej miazgou života na Zemi, že bude stále pretekať lesnými potôčikmi a nie len prasknutými potrubiami. Snažme sa, aby generácie po nás nemuseli piť syntetickú vodu, pretože aj keď môžeme skutočne vidieť vzorec H20 v realite takmer všade okolo nás - iba veľmi malé percento z nej predstavuje pitnú vodu. Aj keď pokrýva 70 % povrchu našej planéty pričom jej dáva nádhernú modrú farbu, ktorú vídame na fotografiách z vesmíru, množstvo pitnej vody je v skutočnosti dosť malé. Veľká väčšina, 97,4 % svetovej vody pre nás nie je vhodná, je totiž slaná a tvorí oceány. Zvyšných 2,6 % predstavuje všetku pitnú vodu. Navyše časť z tohto množstva nie je priamo prístupná, pretože je zmrazená v ľadovcoch. Stále sa nájde niekto, kto tvrdí, že tento Deň nenesie dostatočne veľké posolstvo?

Nezabúdajme, aká je pre nás voda dôležitá. Mali by sme si uvedomiť, že prírodu musíme chrániť a uchovávať v takom stave, v akom nám dovolila ju spoznávať, nie zakonzervovanú v plechovkách alebo plastoch. Tento deň sa netýka iba veľkých organizácii, ale každého jedného z nás!

Ľubica Račeková (oktáva)

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií