Vydarený Deň otvorených dverí

Priestory našej školy sme v piatok 16. novembra 2012 sprístupnili počas Dňa otvorených dverí všetkým, ktorí prejavili záujem dozvedieť sa o štúdiu na našom gymnáziu, vyskúšať si zaujímavé aktivity v niektorých predmetoch, pozrieť si výstavu v rámci Týždňa vedy a techniky, alebo si zasúťažiť v Prírodovednej vedomostnej súťaži.

To, že záujem bol obrovský, potvrdzuje aj fakt, že sa Dňa otvorených dverí zúčastnilo približne 150 žiakov z vrábeľských škôl, ale i zo škôl z okolitých dedín i miest. V programe, ktorý na nich čakal, si mohli sami vyskúšať svoje vedomosti i zručnosti, ale i získať nové skúsenosti.

Žiakov najskôr privítala pani zástupkyňa PaedDr. Eliška Matušková, ktorá im priblížila študijný program s individuálnou profiláciou zamerania, detailne ich oboznámila s vynikajúcimi výsledkami, ktoré naši maturanti každoročne dosahujú v maturitných skúškach i s vysokou úspešnosťou prijatia našich absolventov na vysoké školy. Porozprávala študentom, aké možnosti naše gymnázium ponúka.

Po úvodnom príhovore na študentov čakali zaujímavé aktivity. Jednou z nich bola Prírodovedná vedomostná súťaž, ktorej organizátorom bol PaedDr. Ivan Kreškóczi. Otázky súťaže pozostávali z vedomostí z matematiky, informatiky, fyziky, chémie, biológie a geografie. Z každého predmetu si ich súťažiaci vyberali v hodnote od 1000 do 6000 bodov v prvom kole a od 7000 do 8000 bodov v druhom kole (finále). Odstupňované boli podľa náročnosti. Na ich zodpovedanie mali študenti k dispozícii časový limit 60 sekúnd, pričom odpočítavanie času sa zobrazovalo pod otázkou. Jednotlivé družstvá sa prihlasovali elektronicky, čo zabezpečilo regulárny priebeh súťaže. Všetko sa odohrávalo za pomoci digitálnej techniky - interaktívnej tabule Promethean, softvéru a hardvéru vlastnej výroby, ktorý slúži na elektronické prihlasovania sa súťažiacich kolektívov na otázky a digitálne zobrazovanie bodového stavu súťažiacich družstiev. Súťažiace družstvá zo základných škôl sa snažili vyťažiť maximum zo svojich vedomostí, ale dôležitým bol aj rýchly postreh. Súťaž sa konala na dvakrát, pretože záujem hrať prejavilo sedem základných škôl.

Po napínavých súbojoch v prvej súťaži zvíťazilo družstvo ZŠ Kalná nad Hronom, na druhom mieste skončili súťažiaci zo ZŠ Červený Hrádok, na treťom mieste žiaci zo ZŠ Viliama Záborského a na štvrtom mieste ZŠ sv. Vojtecha. V druhej súťaži zvíťazila ZŠ Levická, pekné druhé miesto obsadili súťažiaci zo ZŠ Lúky a na treťom mieste skončila ZŠ Klasov.

Ďalšou z aktivít, ktoré na žiakov čakali, bola práca s laserom a pokusy z optiky, ktoré predviedla RNDr. Anna Uhríková i farebné pokusy, ktoré žiakom ukázali a opísali študenti prvého a druhého ročníka nášho gymnázia.

Keďže výučba cudzích jazykov je u nás obohatená vyučovaním metódou CLIL, študenti si počas hravej angličtiny sami mohli vyskúšať cvičenia obohacujúce slovnú zásobu na interaktívnej tabuli a dozvedieť sa základné informácie o tom, čo vyučovanie metódou CLIL vlastne je a aké metódy a formy práce so študentmi na hodinách využívame. Porozprávala im o tom PaedDr. Zuzana Kreškócziová, ktorá sa im prihovárala i v angličtine.

Po týchto aktivitách si študenti mohli pozrieť výstavu organizovanú v rámci Týždňa vedy a techniky, ktorá bola sprístupnená školám celý týždeň a ponúkala neopakovateľný pohľad na to, ako fungujú vedecké vynálezy očami našich študentov.

Deň to bol naozaj pestrý, i keď sme mali možnosť ukázať len zlomok aktivít, ktoré naši pedagógovia a šikovní študenti robia.

Veríme, že tento deň zanechal v žiakoch okolitých základných škôl dobrý dojem a pomohol im rozhodnúť sa pokračovať v ďalšom štúdiu práve u nás.

PaedDr. Ivan Kreškóczi

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií