Exkurzia do jadrovej elektrárne v Mochovciach

V pondelok, dňa 11.2.2013, sme sa vydali na exkurziu do neďalekej jadrovej elektrárne – Mochovce. Na pláne exkurzie bola najskôr návšteva Informačného centra a potom aj ďalšia časť, priamo v areáli elektrární.

Začiatok exkurzie v informačnom centre sa niesol v znamení videa o fungovaní atómovej energie, priebehu štiepnej reakcie a o elektrárni ako takej. Potom sme sa presunuli do výstavnej miestnosti, kde na nás čakali zaujímavé exponáty a informácie. Sprievodca pred veľkou mapou začal s prednáškou o spoločnosti ENEL (väčšinovom vlastníkovi Slovenských elektrární) a o jeho aktivitách a umiestnení jeho elektrární vo svete.

Ďalšou atrakciou bol model elektrárne, kde sa po stlačení tlačidla s príslušným názvom rozsvietila dióda, označujúca prislúchajúcu budovu alebo časť elektrárne. Odtiaľto sme sa pobrali do protiľahlej časti miestnosti, kde sme videli blikajúcu schému výroby elektrickej energie spolu s modelom kazety s palivovými článkami. Pomocou schémy sme si vedeli lepšie predstaviť proces výroby elektrickej energie.

Nasledovali prezentácie, v ktorých nám bola elektráreň Mochovce predstavená ešte podrobnejšie, pričom sme sa dozvedeli aj o všetkých typoch a názvoch ďalších elektrární na Slovensku. Z toho ma zaujal najmä počet vodných elektrární, ktorých je na Slovensku viac ako 34. V poslednom výstupe sme sa dozvedeli o ukladaní rádioaktívneho materiálu.

Po videu o obnoviteľných zdrojoch sme sa pobrali do stráženého sektoru priamo v areáli elektrární, kde sme boli podrobení aj bezpečnostnej prehliadke. Po jej absolvovaní sme sa vydali navštíviť simulačné centrum operátorského riadenia, kde sa školia noví operátori. To bol aj záver našej veľmi poučnej exkurzie, z ktorej si odvážame množstvo nových poznatkov a pocit, že aj keď žijeme tak blízko, báť sa nemusíme.

Viktor Baniar, 3.A


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií