Golden Owl - druhé kolo

Deviati študenti našej školy, ktorí postúpili do druhého kola medzinárodnej korešpondenčnej súťaže Golden Owl, absolvovali regionálne kolo dňa 18.3.2013. Test bol náročnejší než v prvom kole, pretože obsahoval úlohy, ktoré súviseli s knihou, ktorú si študenti museli prečítať – “I, Robot“ od Isaaca Asimova. Ďalšou položkou bolo počúvanie s porozumením, fonetická úloha, gramatické javy a ovládanie slovnej zásoby.

Po absolvovaní testov sme výsledky zaslali organizátorovi – poľskému gymnáziu v Nyse a po zostavení celkového poradia všetkých súťažiacich zo zúčastnených krajín bola zostavená listina 30 finalistov z Poľska, Talianska, Ukrajiny, Rumunska a Slovenska. Medzi nimi sú aj traja naši študenti – Jakub Kováčik, Michaela Halásová a Šimon Staňo.

Finalisti si zmerajú sily 9. mája 2013, kedy prebehne finále vo všetkých krajinách. Príprava na finále spočíva okrem iného v prečítaní beletrie Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa (“Three Adventures of Sherlock Holmes” - Arthur Conan Doyle retold by David Maule, level 4, Penguin Readers).

S napätím budeme očakávať, ktorý z finalistov sa dostane najvyššie, pretože všetci majú veľkú šancu uspieť.

PaedDr. Zuzana Kreškócziová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií