Halloween Party

Halloween je sviatok, ktorý je oslavovaný 31. októbra prevažne v anglicky hovoriacich krajinách. Deti, ale i dospelí, si obliekajú strašidelné masky a kostýmy, vyrezávajú tekvice a zapaľujú v nich sviece. Tento sviatok bol pôvodom Keltský pohanský sviatok a oslavoval ukončenie zberu úrody (koniec pohanského roka). Slovo Halloween však pochádza z kresťanského slovného spojenia pre predvečer všetkých svätých.

V našej krajine si tento sviatok už tiež našiel svoje miesto hlavne medzi mladými ľuďmi, ktorí obľubujú vytváranie strašidelných masiek a kostýmov a vyrezávanie tekvíc.

Študenti nášho gymnázia si počas hodín vyučovaných metódou CLIL tiež pripomenuli tento sviatok a zároveň si zasúťažili o sladkú odmenu. Súťaž pozostávala z troch disciplín:

  1. Doplniť kvíz na základe vypočutých informácií o sviatku v anglickom jazyku.
  2. Vyhotoviť čo najnápaditejšiu masku alebo vyzdobiť tekvicu.
  3. Vymyslieť báseň v anglickom jazyku na tému Halloween s použitím vybranej slovnej zásoby.

O tom, že to bola zábava, niet pochýb, veď posúďte sami – tu sú niektoré z básní, ktoré nám ich autori i zarecitovali.

In horror I stare
At my nightmare
All those children I must scare
Because I am a ghost
And I am scarier than werewolves
And tonight I will haunt
My aunt
Because I hate that witch
That is rich
And it will not be frightening
For me to see her struggling.
It´s a night when you must fill the wishes
Of all the scary ghosts and witches.
Frightened you try to run away
But then you see that you must stay.
You are trapped forever in this haunted mansion.
Nightmares and horrors offer no redemption.
Dark Halloween

This is your nightmare
Smoke is in the air
The world merges into the night
In your head is only fright.
If there is as dark as pitch
U will be haunted by a witch
This is a very horror night
Ghosts and witches go out from light.
Nightmares haunt you all the time
And this happens from one to nine
Children as monsters scare you too
Zombies walk to you at two.

Tonight ghosts are on hunt
To visit your haunt
This is the real horror
Please save us for honour.

PaedDr. Zuzana Kreškócziová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií