Celoslovenská informatická súťaž iBobor 2012

V týždni od 12. 11. 2012 do 15. 11. 2012 sa aj na našej škole konala celoslovenská informatická súťaž iBobor 2012, do ktorej sa zapojilo 39 žiakov našej školy v dvoch kategóriách:

  • Junior (25 žiakov z tried 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 2.C, kvinta)
  • Senior (14 žiakov z tried 3.A, 3.B)

Hlavným cieľom súťaže je podporiť u žiakov záujem o informačné technológie, ale aj otestovať schopnosť žiakov logicky a samostatne uvažovať.

O súťaž je na našej škole každým rokom väčší záujem. Okrem kvantitatívneho nárastu súťažiacich žiakov však rastie aj kvalita ich vedomostí a zlepšujú sa ich celkové výsledky. Zo všetkých 39 zúčastnených žiakov sa až 22 z nich podarilo súťaž absolvovať ako úspešný riešiteľ.

V kategórii Junior, ktorej sa zúčastnilo celkovo 6 466 súťažiacich, nás veľmi potešilo umiestnenie Samuela Mikleho z 1.A triedy, ktorému sa podarilo súťaž absolvovať s percentilom 99,55 % (čiže predstihol 99,55 % všetkých súťažiacich, pričom spomedzi 6 466 súťažiacich sa umiestnil na 30.-56. mieste), Jakuba Kováčika z 2.C triedy, ktorý absolvoval súťaž s percentilom 99 % a Filipa Vargu z 2.C triedy s percentilom 94 %.

V kategórii Senior (s náročnejšími otázkami v porovnaní s kategóriou Junior), ktorej sa zúčastnilo celkovo 4 156 súťažiacich, sa najviac darilo Jurajovi Kazimírovi z 3.B triedy, ktorému sa podarilo súťaž absolvovať s percentilom 98%, Jakubovi Tóthovi z 3.A triedy, ktorý absolvoval súťaž s percentilom 92 %, Tomášovi Bakovi a Michalovi Czapalovi z 3.B triedy s percentilom 86 %.

Pod textom je uvedený zoznam všetkých úspešných riešiteľov našej školy aj s ich percentilom. Viac informácií o štatistickom vyhodnotení súťaže je možno nájsť na stránke ibobor.sk/vyhodnotenie2012.php.

Chceli by ste si svoje vedomosti porovnať s výsledkami našich študentov? Môžete! Otvorte si stránku ibobor.sk/sutaz_demo, ročník súťaže zadajte na 2012/2013 a kategóriu ako Junior alebo Senior. Váš výsledok si po zodpovedaní poslednej otázky môžete porovnať s našimi najlepšími študentmi, ktorí v kategórii Junior aj Senior dosiahli 73,34 bodov.

Výsledky najúspešnejších študentov

Junior
Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok
Samuel Mikle, 1. A 99,55 % percentil
Jakub Kováčik, 2. C 99 % percentil
Filip Varga, 2. C 94 % percentil
Lenka Miklóssyová, kvinta 90 % percentil
Roman Smuda, 2. A 88 % percentil
Tomáš Betík, 1. A 86 % percentil
Natália Hradňanská, kvinta 85 % percentil
Mário Valkovič, 2. B 82 % percentil
Veronika Pechová, kvinta 80 % percentil
Martin Šulík, 1. A 80 % percentil
Mária Trimayová, kvinta 80 % percentil
Kristína Vranová, kvinta 80 % percentil

Senior
Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok
Juraj Kazimír, 3. B 98 % percentil
Jakub Tóth, 3. A 92 % percentil
Tomáš Bako, 3. B 86 % percentil
Michal Czapala, 3. B 86 % percentil
Tatiana Kráľová, 3. B 82 % percentil
Peter Filka, 3. A 80 % percentil
Martin Kiš, 3. A 77 % percentil
Marek Uharček, 3. B 73 % percentil
Viktor Baniar, 3. A 69 % percentil
Matej Buzáš, 3. A 69 % percentil

PaedDr. Ivan Kreškóczi

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií