Matematický klokan

Matematický klokan je medzinárodne koordinovaná súťaž, ktorá vznikla v Austrálii a postupne sa rozšírila aj do Európy. Je určená širokému okruhu záujemcov. Môžu sa do nej prihlásiť žiaci základných aj stredných škôl. Hlavnou úlohou Klokana je zvýšenie záujmu o matematiku a snaha ukázať, že to nie je nezáživný vyučovací predmet.

Táto súťaž sa snaží žiakom ukázať zaujímavé a netradičné úlohy. A práve preto sa rýchlo stala medzi deťmi obľúbenou. Dnes sa na nej zúčastňuje viac ako pol milióna súťažiacich z 30 krajín sveta. A medzi nich patria aj naši žiaci, ktorí sa pod vedením učiteľov matematiky každý rok zapájajú do tejto aktivity.

V pondelok 25.3.2013 opäť zasadli za školské lavice a "pohrali sa" s rôznymi príkladmi. Jedna hodina v škole strávená iným spôsobom ako učením určite pôsobila na žiakov pozitívne. Dúfajme, že študenti naplno využili svoje logické myslenie a vo výsledkovej listine skončia aspoň tak dobre, ako minulý rok. Nielen pre tie ceny, ktoré sa dajú vyhrať, ale aj pre príjemný pocit z dobre odvedenej práce.

Nikola Slamková 3.B

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií