Medzinárodný deň školských knižníc

Študenti Gymnázia vo Vrábľoch sa každoročne, koncom októbra, zúčastňujú Medzinárodného dňa školských knižníc. Aj tento školský rok sme najskôr očakávali vyhlásenie témy pre 8. ročník. Tohtoročná téma Školské knižnice: Kľúč k minulosti, prítomnosti a budúcnosti sa nám zdala byť veľmi zaujímavá, a tak sme začali vymýšľať, kombinovať, zlučovať, hľadať a vo finále aj realizovať naše nápady.

V prvom rade sme chceli poukázať na to, že:

 • KNIHA je naozaj kľúčom k tomu, čo bolo a generácie za generáciou sa z nej dozvedajú o tom, ako žili ich predkovia, čo ich interesovalo, na ktoré otázky hľadali odpovede, čo ich trápilo alebo tešilo.
 • KNIHA je kľúčom k záhadám nášho súčasného života a tiež v nej hľadáme odpovede na to, čo nás trápi, čo nepoznáme a chceme vedieť, ale hlavne, často v nej hľadáme priateľa, ktorý poradí, správne nasmeruje, pobaví.
 • KNIHA bude kľúčom k poznaniu aj pre budúce generácie, ktoré budú chcieť vedieť, možno aj to, akí sme boli MY - študenti 21. storočia.

A tak sme vymysleli, zrealizovali nasledovné aktivity a metaforickým KĽÚČOM sme otvárali:

 1. Kľúč k minulosti - AKO ŽILI A TVORILI
 2. Kľúč k súčasnosti
  • ČO ČÍTAME alebo TOP 5 KNÍH NAŠEJ ŠKOLY
  • AKO VZNIKÁ KNIHA
  • KNIHA, KTORÁ „PÍŠE“...
  • AKO SA PÍŠE KNIHA
  • KLASIKA VERSUS FUTURE
 3. Kľúč k budúcnosti - KNIHA O NÁS, PRE VÁS

1. Kľúč k minulosti - AKO ŽILI A TVORILI - tvorivé dielne, do ktorých sa prihlásili najmä tí študent, ktorí majú vzťah k histórii. Pripravili obrázky, texty k životu Guttenberga, našli pútavé príbehy o živote mníchov v kláštore a o tom, ako tvorili a písali knihy. Tiež zistili, ktorá kniha a knižnica sú najstaršie na svete, ale aj to, aké unikátne knihy máme na Slovensku.

2. Kľúč k súčasnosti - ČO ČÍTAME alebo TOP 5 KNÍH NAŠEJ ŠKOLY - pred dňom „D“ dostali predsedovia tried úlohu, a to, nahlásiť za svoju triedu TOP 5 KNÍH, ktoré sa najviac čítajú v ich triede. Študentky, ktoré boli nahlásené v tejto tvorivej dielni si urobili zoznam z nahlásených kníh a k tým, ktoré sa opakovali si už dávali len čiarky. A ktoré knihy vyhrali medzi TOP 5 najčítanejších v našej škole? Nuž, pokúste sa ich uhádnuť z našej fotografie. Neskôr pribudli k víťazných knihám aj krátke anotácie, aby tí, ktorí nečítajú vedeli, o čo prichádzajú...:)

AKO VZNIKÁ KNIHA – aktivita, na ktorú sa prihlásilo najviac študentov, ale na miesto „činu“ ich tento raz mohlo ísť len pätnásť. A kde bolo to miesto „činu“. Nuž, malá tlačiarenská dielňa pána Hoppana v Martinovej, kde ukázal našim študentom to, ako taká kniha vzniká.

KNIHA, KTORÁ „PÍŠE“... – mysleli sme tým knihy, ktoré nás niečím zaujali, a preto sme o nich navzájom ochotne porozprávali so spolužiakmi v triede. Dokonca sme sa tak trochu zahrali na detektívov a hádali sme, čo asi tak ten či onen spolužiak číta. Niektorí sa priznali, že naposledy to boli veru knihy pre deti, ale sľúbili – najmä sebe, že čítať určite začnú. A možno aj vďaka tomu, že sa dozvedeli, že kniha sa nielen píše, ale aj „píše“...

AKO SA PÍŠE KNIHA - beseda s pánom PeadDr. Jozefom Trubínim, autorom niekoľkých kníh o histórii mesta Vráble, ktorý pútavo porozprával študentom o tom, prečo začal písať, čo ho na písaní kníh fascinuje, aké knihy napísal a čo ešte chce pre ďalšie generácie napísať. Zároveň porozprával príbehy o tom, ako zbieral podklady ku knihám, ako mu mnohí ľudia radili, ako aj jedna jediná dávno počutá a zapísaná veta zohrala v jeho knihe dôležitú úlohu. Študentov nabádal k čítaniu, aby si dobre všímali okolitý svet, aby si zapisovali to, čo im porozprávajú starší a skúsenejší ľudia, lebo raz v živote sa im to určite zíde... Bolo to naozaj krásne rozprávanie s človekom, ktorého očarila história, osudy ľudí z mesta Vráble, v ktorom sa narodil a žije...

KLASIKA VERSUS FUTURE – alebo stretnutie dvoch debatných tímov, ktoré horlivo debatovali, obhajovali svoj názor na tému: „Knihy a knižnice tvoria neoddeliteľnú súčasť nášho života“. Jeden tím tvrdil, že nie je nad klasické knihy, nad tie ktoré voňajú človečinou, môžeme si ich chytiť do rúk, poprezerať, prelistovať, môžeme si do nich dať záložku...Druhý tím tvrdil, že žijeme dobu modernej techniky, a tak tablet a čítačka kníh nahradí to, čo sa už takmer 600 rokov nemení - klasickú knihu. Nuž, debata to bola emotívna...A čo myslíte, ktorý tím zvíťazil? No predsa ten, ktorý mal lepšie argumenty! A tie boli (a zrejme aj budú) v prospech klasickej knihy...

3. Kľúč k budúcnosti - KNIHA O NÁS, PRE VÁS – tvorivé dielne, kde mali študentky a študenti položiť základy budúcej knihy o Gymnáziu vo Vrábľoch dnes, o jeho učiteľoch a žiakoch, o ich radostiach a starostiach, o tom, ako žijú...Knihy, ktorá aj o 100 rokov povie tým, ktorí po nás prídu, že sme tu boli, študovali, tvorili, zabávali sa a žili.

A čo dodať na záver? Študentom sa pripravené aktivity páčili, hodnotili ich veľmi pozitívne. Veď posúďte sami! Aj tí, ktorí sa najskôr na žiadnu akciu nezapísali sa domáhajú besedy s p. Trubínim, ďalší si chcú pozrieť debatu, iní sa dožadujú exkurzie do tlačiarní a školskej knižnici pribudli noví čitatelia.

Nuž, tohtoročný Medzinárodný deň školských knižníc splnil svoj cieľ. Už teraz čakáme na motto toho budúcoročného dňa, ale najdôležitejšie je to, že sme raz opäť ukázali, že sme jedna partia, ktorá rada tvorí, beseduje, ale hlavne číta, číta a číta...

PhDr. Monika Bogyóová
PhDr. Mária Khürová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií