Naša účasť v dobrovoľníckych zbierkach
Zbierka BIELA PASTELKA

Študenti našej školy sa 26. septembra zúčastnili zbierky „BIELA PASTELKA“, ktorú organizuje Únia nevidiacich na Slovensku a je určená na pomoc nevidiacim ľuďom. Priznávame, že sme spolu s pani riaditeľkou tak trošku uvažovali nad tým, či sa naši študenti budú v tomto školskom roku zúčastňovať dobrovoľníckych zbierok. V poslednej dobe sa totiž vynorila otázka: „Študenti na zbierky - áno alebo nie?“. Nuž, možno by sme našli veľa dôvodov „proti“, ale aj veľa dôvodov „za“. U nás prevážili tie „za“, a to pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú, prispieť aktívnou účasťou na zbierkach ľuďom, ktorí sú v súčasnom svete na pomoc odkázaní.

Zbierky sa zúčastnili nasledovní študenti: Filka Peter (3.A), Lucia Striešková (3.A), Diana Kubíčková (4.A), Barbora Husárová (4.A), Laura Svitačová (4.A), Dominik Štank (2.A), Prieložná Veronika (4.A) a Prieložná Diana (2.B). Našim študentom sa podarilo spolu vyzbierať 154,06 Eur. Predseda Únie nevidiacich Ing. Jozef Zbranek im poslal ďakovný list a my zase ďakujem tým občanom mesta, ktorí ochotne do zbierky prispeli.

Zbierka NEZÁBUDKA

Dňa 12. októbra sa naši dobrovoľníci opäť zapojili do zbierky. Tento raz boli vyzbierané finančné prostriedky určené na pomoc ľuďom, ktorí trpia duševnými chorobami. Zbierku organizovala Liga za duševné zdravie SR, ktorej cieľom je aktívna podpora duševného zdravia, prevencia duševných porúch a snaha o zlepšenie starostlivosti o ľudí s duševnou poruchou vo všetkých sférach života. Liga sa rozhodla nasmerovať tohtoročnú pripravovanú zbierku na podporu rozvoja služieb, ktoré napomáhajú začleňovať ľudí s duševnými ochoreniami do spoločnosti.

Vyzbierané finančné prostriedky pôjdu na podporu rozvoja siete starostlivosti o ľudí s duševnými ochoreniami a ich sociálneho začlenenia. Výťažok z predaja nezábudiek využije LDZ na podporu projektov chránených dielní, chráneného bývania, podporu vzdelávania, podporu stacionárov na tvorivé prežívanie času pacientov a preventívnych programov v oblasti duševného zdravia.

Naši študenti v uliciach Vrábeľ vyzbierali spolu 122,51 Eur, za čo patrí vďaka občanom, ktorí ochotne prispeli. Ďakujeme! Zbierky sa zúčastnili nasledovní študenti: Jakub Tóth (3.A), Patrik Trubíni (3.A), Ivana Magyarová (3.B), Dominika Mihaličková (oktáva), Beláňová Kristína (2.A), Petra Gajdošová (4.A), Erika Horváthová (4.A) a Petra Grebáčová (2.A).


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií