Krajské kolo Olympiády ľudských práv

Dňa 7. februára 2013 sa uskutočnilo na našej škole krajské kolo Olympiády ľudských práv. Práve v tento deň sa zišli študenti 33 stredných škôl v Nitrianskom kraji, aby svojimi vedomosťami a názormi presvedčili odbornú porotu, že problematika ľudských práv sa týka i ich a je im ako občanom Slovenskej republiky veľmi blízka.

Svoje vedomosti preukázali v písomnej - testovej časti a tí najlepší i v ústnej, kde sa vyjadrovali, argumentovali k zadaným témam. A naozaj sme sa mali možnosť presvedčiť, že i dnes mladých ľudí zaujímajú také témy ako – postavenie menšín, žien, problematika diskriminácie, sloboda prejavu, zločiny proti ľudskosti i utečenci. A ktorí boli tí najlepší?

1. miesto: Andrea Mladá, Gymnázium Vráble
2. miesto: Tatiana Golská, Gymnázium Topoľčany
3. miesto: Martin Mališka, Gymnázium A. Vrábla Levice

PhDr. Ivana Semjanová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií