Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

21.11. 2012 sa uskutočnilo na našej škole ŠK OSJL. Súťaž prebiehala dvojkolovo. Prvú časť tvoril vedomostný test, ktorý bol zameraný na čítanie s porozumením a transformáciu textu. Druhá časť bola ústna a v nej súťažiaci predviedli svoj všeobecný prehľad a rečnícky talent.

Súťaž bola vyrovnaná, opäť sa potvrdilo známe – nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa, pretože postúpiť môže len jeden. Jej výsledky sú nasledovné:

A kategória:
1. miesto - Andrea Mladá (IV.A)
2. miesto - Terézia Čokynová (III.B)
3. miesto – Tatiana Kráľová (III.B)

B kategória
1. miesto –Dominika Chovancová (I.B)
2. miesto – Filip Varga (II.C)
3. miesto – Kristína Pintérová (II.A)

Výhercom srdečne blahoželáme.

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií