Prednes poézie a prózy v anglickom jazyku

Dňa 17. mája 2013 sa na našej škole uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa jej osem študentov z tried V.G, I.A, II.A, II.C, III.B. Porota sa pri hodnotení zameriavala na výber textu, jeho jazykové zvládnutie a výslovnosť, jazykovú náročnosť textu a úroveň umeleckého prednesu. V každom z kritérií bolo možné dosiahnuť 5 bodov.

V kategórii poézia sa na prvom mieste umiestnila Alžbeta Mikleová z I.A.

V kategórii próza bolo umiestnenie nasledovné:

1. miesto: Šimon Staňo z II.A
2. miesto: Terézia Čokynová z III.B
3. miesto: Kristína Vranová z V.G

Ďakujeme všetkým zúčastneným i víťazom za nádherné výkony a pozitívny prístup a prácu navyše v anglickom jazyku.

PaedDr. Martina Hegedüšová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií