Prírodovedná vedomostná súťaž - pozvánka

Milí študenti,

v stredu 14.11.2012 sa na našom gymnáziu uskutoční už piaty ročník prírodovednej vedomostnej súťaže. Vyučujúci prírodovedných predmetov na našej škole pre Vás opäť pripravili otázky z matematiky, informatiky, fyziky, chémie, biológie a geografie.

Súťaž bude aj tento rok určená pre študentov štyroch tried - 3.A, 3.B, 4.A a 8.G. Očakávame, že z každej triedy sa do súťaže zapojí jeden trojčlenný zmiešaný kolektív (1 chlapec + 2 dievčatá, resp. 2 chlapci a 1 dievča).

Piaty ročník súťaže sa bude opäť odohrávať pomocou interaktívnej tabule Promethean, hlasovacieho zariadenia, softvéru slúžiacemu na prihlasovanie sa súťažiacich kolektívov k odpovediam a tiež softvéru na ovládanie aktuálneho bodového stavu súťažiacich družstiev. Takmer profesionálne technické zariadenie bude obsluhovať kolektív študentov z 2.B triedy. Súťaž bude už po piatykrát (z toho dvakrát v rámci Dňa otvorených dverí pre žiakov okolitých ZŠ) moderovať Andrea Mladá zo 4.A triedy.

Súťaž bude rozdelená do 2 kôl. Prvé kolo absolvujú všetky štyri súťažné trojice, do druhého kola postúpia dve trojice, ktoré sa v prvom kole umiestnia na prvom a druhom mieste. Pre kolektívy umiestnené po prvom kole na treťom a štvrtom mieste súťaž skončí.

V prvom kole budú súťažiaci odpovedať na šesť otázok vo všetkých súťažných kategóriách - matematika, informatika, fyzika, chémia, biológia, geografia. To znamená, že bude položených 36 otázok. Jednotlivé otázky budú odstupňované náročnosťou a tiež počtom bodov, ktoré za ne bude môcť súťažiaca trojica získať - od 1000 až po 6000 bodov.

Druhé kolo, už iba s postupujúcimi z prvého a druhého miesta po prvom kole, bude obsahovať po dve otázky vo všetkých kategóriách po 7000 a 8000 bodov. Po zodpovedaní všetkých otázok vyhrá družstvo s najväčším počtom získaných bodov. Body po prvom kole zostanú obom postupujúcim družstvám zachované.

Otázky, na ktoré budú odpovedať reprezentanti už spomenutých štyroch tried, budú z učiva, ktoré sa preberá najneskôr v novembri siedmeho ročníka 8-ročného gymnázia, respektíve tretieho ročníka 4-ročného gymnázia. Z toho je zrejmé, že ôsmaci ani štvrtáci nebudú voči tretiakom zvýhodnení.

Na každú otázku bude mať každé družstvo časový interval na odpoveď v trvaní 60 sekúnd. Poradie na zodpovedanie danej otázky určí zariadenie, pomocou ktorého sa jednotlivé kolektívy budú po zadaní otázky prihlasovať.

Veríme, že aj táto vedomostná súťaž bude pre Vás vítanou formou porovnania si svojich vedomostí s rovesníkmi. Do pondelka, 12. novembra 2012, si preto v triednych kolektívoch svedomito premyslite, koho do súťaže nominujete ako súťažiaceho a ktorí z Vás sa súťaže zúčastnia v pozícii publika (z kapacitných dôvodov maximálne po 10 študentov z tried 3.A, 3.B, 4.A a 8.G).

Mená troch súťažiacich a jedného náhradníka oznámte (niekto zo súťažiacich) do stanoveného termínu v učebni informatiky (popr. e-mailom na kreskoczi{zav.}gymvrable.sk).

V minulom školskom roku sa po prvý krát v histórii našej súťaže víťazom nestali študenti aktuálnej oktávy (8.G), ale študenti z 3.A. Podarí sa im po roku víťazstvo obhájiť alebo sa vráti všetko do starých koľají a víťastvo si vybojujú opäť aktuálni maturanti z oktávy? Veľmi silné družstvá budú mať nepochybne aj žiaci 3.A a 3.B! O všetkom sa rozhodne v stredu, 14. novembra 2012, v učebni Promethean. Pre každého člena víťaznej trojice je pripravená cena - USB kľúč.

PaedDr. Ivan Kreškóczi

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií