Premiérová obhajoba prvenstva

Jedným z viacerých podujatí, ktoré obohatili Týždeň vedy a techniky (13. – 16. 11. 2012) na našej škole, bola už tradične prírodovedná vedomostná súťaž pre študentov z tried 3.A, 3.B, 4.A a 8.G. V tomto roku sa uskutočnila v stredu 14. novembra, pričom sa do svojej 5-ročnej histórie zapísala premiérovou obhajobou prvenstva jedného zo zúčastnených družstiev. Tento husársky kúsok sa poradil študentom zo 4.A triedy, v zložení Radka Džatková, Patrik Chudý a Kristián Hudec.

Na druhom mieste skončilo družstvo z 3.B triedy, tretie miesto obsadili študenti z 8.G a štvrtí skončili súťažiaci z 3.A.

Súťaž si za uplynulých päť rokov získala mnoho sympatií zo strany študentov a teší sa čoraz väčšej popularite. Svedčia o tom nielen pozitívne ohlasy po jej skončení, ale aj každým rokom beznádejne obsadené hľadisko.

Celou súťažou sprevádzala moderátorka Andrea Mladá. Aj touto cestou by sme sa jej chceli poďakovať za profesionálne moderovanie posledných troch ročníkov.

Azda už ani nie je potrebné opakovať, že otázky súťaže pozostávali z vedomostí z matematiky, informatiky, fyziky, chémie, biológie a geografie. Z každého predmetu si ich súťažiaci vyberali v hodnote od 1000 do 6000 bodov v prvom kole a od 7000 do 8000 bodov v druhom kole (finále). Odstupňované boli podľa náročnosti. Na ich zodpovedanie mali študenti k dispozícii časový limit 60 sekúnd, resp. 120 minút, pričom odpočítavanie času sa zobrazovalo pod otázkou. Jednotlivé družstvá sa prihlasovali elektronicky, čo zabezpečilo regulárny priebeh súťaže.

Počas súťaže sme sa opäť mohli spoľahnúť na digitálnu techniku - interaktívnu tabuľu Promethean, softvér a hardvér vlastnej výroby, ktorý slúži na elektronické prihlasovania sa súťažiacich kolektívov na otázky a digitálne zobrazovanie bodového stavu súťažiacich družstiev.

Víťazom blahoželáme. Všetkým študentom, ktorí sa súťaže zúčastnili, ďakujeme. Taktiež ďakujeme pedagógom, ktorí sa podieľali na tvorbe otázok do kvízu.

PaedDr. Ivan Kreškóczi

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií