ŤAHÁK stále na čele

Dva nezabudnuteľné dni strávili opäť naše súčasné šéfredaktorky Petra Krčmáriková a Ľubica Račeková a ich následníčky Simona Pavelková a Dominika Džatková spolu s vedúcou časopisu Mgr. Blaženou Valkovou posledný aprílový víkend vo Zvolene na celoslovenskej súťaži Štúrovo pero 2012.

Hodnotili sa vysokoškolské i stredoškolské časopisy, ktoré vyšli v jednotlivých školách v minulom školskom roku. Stredoškolské hodnotia a posudzujú traja porotcovia - Pavol Vitko, šéfredaktor Pravdy, Patrik Herman, šéfredaktor TV Markíza, Lukáš Diko, šéfredaktor RTVS. Do súťaže sa v tomto roku zapojilo 84 časopisov zo stredných škôl z celého Slovenska.

Porotcovia si ich rozdelili do troch skupín podľa abecedy a osobitne sa vyjadrovali ku každému z nich. Radili mladým redaktorom, v čom sa môžu zlepšiť, ktoré články ich zaujali, ktoré by sa dali napísať lepšie, vyzdvihli kladné stránky toho-ktorého časopisu. Pre náš Ťahák bolo potešujúce, že sa všetci traja zhodne vyjadrili, že nám nemajú čo vytknúť, že si stále udržujeme vysokú úroveň a kvalitu i napriek tomu, že časopis tvorila už tretia dvojica šéfredaktorov.

Besedy o písanej žurnalistike a hodnotenia prebiehali v piatok popoludní a v sobotu dopoludnia. Organizátori každoročne prizývajú na besedu rôzne významné osobnosti z nášho politického, kultúrneho i spoločenského života. (V minulých rokoch tu boli ministri školstva, kultúry, armády, zahraničných vecí, riaditelia TV Markíza, renomovaní novinári - M. Leško a iní.)

V tomto roku medzi nádejných novinárov zavítal v piatok popoludní premiér Robert Fico a odpovedal (občas sa i veľmi šikovne vyhol odpovedi) na otázky (niektoré i "na telo"), ktoré mu študenti kládli.

V piatok večer si mohli po náročnom dni účastníci oddýchnuť na koncerte country kapely.

V sobotu dopoludnia po posledných posedeniach s porotcami prebehla ešte posledná beseda s novinármi a redaktormi - prišiel i Marián Lechan z TV Markíza. Pre študentov bolo povzbudzujúce počuť, že mnohí z týchto úspešných osobností začínali práve ako redaktori školských časopisov.

Po besede tradičné kladenie kytice k pamätníku Ľudovíta Štúra a nasleduje najočakávanejšia časť dvojdňového podujatia - vyhodnotenie a udeľovanie cien. Ceny TV Markíza III., II. a I. stupňa, 3., 2., 1. miesto.

I napriek vysokému a kladnému hodnoteniu zo strany porotcov ho naša šéfredaktorka prežívala s veľkým napätím (v tvári sa Peti vystriedali všetky farby). Uvoľnenie nastalo až vtedy, keď zaznel konečný verdikt - "1. miesto v súťaži stredoškolských časopisov Štúrovo pero 2012 získava časopis ŤAHÁK z Gymnázia vo Vrábľoch".

Blahoželám celej redakcii, tým jej redaktorom, ktorí sa pričinili o to, že si časopis stále udržiava dobrú úroveň a zároveň držím palce tým, ktorí budú v jeho výborne rozbehnutom trende pokračovať.

Mgr. Blažena Valková

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií