Valentínske prekvapenie

Sviatok zaľúbených, ktorý oslavujeme 14. februára, si na našej škole pripomínali študenti už aj po minulé roky, a to rôznymi spôsobmi - napríklad originálnou nástenkou plnou viac či menej zamilovaných odkazov. Tento rok si pre nás žiacka školská rada, na čele s predsedníčkou Nikolou Slamkovou, pripravila prekvapenie v podobe súťaže.

Zúčastnili sa na nej takmer všetky triedy, ktoré vytvorili trojčlenné družstvá. Prvé kolo bolo zamerané viac na kondíciu a výdrž, keďže súťažiaci museli behať po škole a zháňať v časovom limite 5 minút konkrétne predmety, ktoré museli byť, samozrejme, červené. Do ďalšieho kola sa potom dostala už len polovica družstiev (ale pozitívne pre ostatných bolo, že sa mohli pozerať na to, ako sa ich spolužiaci „trápia“)a tá zas musela v priebehu dvoch minút napísať čo najviac slov súvisiacich s oslavovaným sviatkom. A tak sme sa dozvedeli, že Valentín a pekná oslava dňa zaľúbených sa spája nielen s romantickou večerou, láskou, bozkom, ale pre súťažiach čisto chlapčenského družstva I. A triedy aj s pozeraním Ligy majstrov či hokeja.

Posledná úloha mala preveriť náš všeobecný valentínsko-romantický prehľad o svetových aj slovenských najromantickejších filmoch, pesničkách a seriáloch. Desať otázok, tri možnosti, spolu možnosť získať 30 bodov. A zase smiech, množstvo tipov medzi súperiacimi triedami III.A a III.B a napokon aj víťazstvo, ktoré osud tentokrát zavial na začiatok abecedy.

Aj taký bol tohtoročný Valentín na našom gymnáziu. Bol o pohode, smiechu, vzájomnej tolerancii – teda vlastne o láske – tej medziľudskej.

Terezka Čokynová, III.B

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií