Výsledky zberu papiera v školskom roku 2012/2013

Každoročne na jar predmetová komisia prírodovedných predmetov vyhlasuje zber papiera. Jar je v domácnostiach spojená s veľkým upratovaním. Veľa domácností sa správa ekologicky a triedi odpad. Dôkazom toho sú aj výsledky tohtoročného zberu papiera, ktorý sa konal v dňoch 29. apríla – 10. mája 2013.

Potešilo nás, že do zberu sa zapojili všetky triedy školy. Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom a zamestnancom školy, ktorí prispeli k úspešnému priebehu akcie.

poradie trieda hmotnosť [kg] najviac v triede hmotnosť [kg]
1. II.A 1014,8 Barbora Čerňanská 178
2. III.A 599,5 Kamila Uhrinová 256,1
3. V.G 577,3 Ondrej Hraška 283
4. III.B 511,8 Zuzana Krásna 306,8
5. II.C 481,9 Erik Ploth 101,8
6. II.B 398,2 Tiziana Legátová 77,5
7. I.B 271,8 Samuel Drahoš 49,8
8. I.A 209,1 Martin Šulík 37,8
9. VIII.G 102,4 Viviána Vozárová 94
10. IV.A 27,9 Lucia Zamiešková 11,4
  škola 765,1    
  SPOLU 4959,8    

RNDr. Anna Uhríková, predseda predmetovej komisie prírodovedných predmetov


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií