Zbierka SLNIEČKO

19. 11. 2012 - v Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí sa konala celoštátna verejná zbierka, do ktorej sa v uliciach Vrábeľ zapojili aj naši študenti. Rozhodli sme sa opäť podporiť dobrú vec, lebo nezisková organizácia Centrum Slniečko, n.o. použije vyzbierané finančné prostriedky na pomoc aposkytovanie všeobecno-prospešných služieb týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom, obetiam domáceho násilia, obetiam šikanovania, sexuálnych útokov a znásilnenia.

Zbierky sa zúčastnili nasledovní študenti: Lenka Péliová, Lucia Matisová, Monika Feketeová, Viktor Baniar, Matúš Hajdu, Matúš Korec, Diana Balážová, Dominika Cigáňová.

Ďakujeme všetkým Vrábľanom, ktorí ochotne podporili túto zbierku, a tak sme spoločne vyzbierali celkom peknú sumu, ktorá pomôže možno aj našim rovesníkom, ktorí sa ocitnú v ťažkých životných situáciách.

PhDr. Monika Bogyóová


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií