Živá knižnica

10. december 2012, Medzinárodný deň ľudských práv, deň ako stvorený na exkurziu. Pod vedením pani profesorky PhDr. Ivany Semjanovej sme sa my, tretiaci vrábeľského gymnázia, v rámci spoločenskovedného seminára, vybrali do Bratislavy. Naša prvá zastávka bola v Židovskom múzeu, kde sme sa dozvedeli mnohé nové zaujímavosti o živote slovenských Židov v minulosti. Druhá zastávka bola už na spomínanom mieste - Živej knižnici, ktorá sa konala v Iuvente.

Živá knižnica je stretnutím mladých ľudí s jednotlivcami, ktorí v spoločnosti často čelia rôznym predsudkom a vylúčeniu. Často je to spôsobené aj tým, že väčšina z nás nemá možnosť týchto ľudí bližšie spoznať. V Živej knižnici majú mladí ľudia priestor opýtať sa na konkrétne otázky a vypočuť si aj názor "Živej knihy" na svoju situáciu či životnú skúsenosť.

Rozdelili sme sa do skupín a knihovník nám dal na výber rôzne knihy, tak ako je to v klasickej knižnici. Nejakú sme si požičali, ale mohli sme ju mať len istý čas. Po prečítaní sme ju neporušenú vrátili a mohli sme si vybrať inú. Jediný rozdiel bol v tom, že túto knihu predstavovala ľudská bytosť, ktorá nám porozprávala svoj príbeh a potom nám dala priestor na naše otázky.

Každopádne sa nám táto exkurzia vryla do pamäti, pretože bola výnimočná. Stretli sme sa s rôznymi príbehmi, každý mal niečo do seba a na každého to inak zapôsobilo. Myslím si, že po príchode domov väčšina z nás prehodnotila svoje postoje a inak sa začala pozerať na život.

Nikola Slamková, Denisa Gajdošová (III.B)


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií