Afrika bez mýtov

Vďaka projektu Afrika bez mýtov sme dňa 22.5.2014 dostali príležitosť spoznať ozajstný život v Južnom Sudáne prostredníctvom online video besedy s Tomášom Bokorom - terénnym pracovníkom organizácie Človek v ohrození, ktorý tu pôsobí v meste Wau. Ide o projekt, ktorého cieľom je nabúravanie stereotypných predstáv o africkom kontinente.

Pred začiatkom besedy sa nás spýtali na naše asociácie so slovom „Afrika“. Odpovede boli rozličné, ale najviac dominovali odpovede ako teplo, chudoba, choroby, hlad, bieda, nedostatok vody, nezamestnanosť, černosi, slnko, púšť, divé zvieratá, príroda, pomoc, HIV/AIDS. Potom prišla na rad debata s Tomášom Bokorom, ktorý na úvod predstavil Južný Sudán a jeho špecifiká, neskôr prišla na rad jeho činnosť v krajine a rozvojová spolupráca.

Prebrali sme hádam všetko, čo sa týka tejto krajiny, od životných podmienok, ktoré mimochodom vôbec nie sú dobré ba až hrozné, cez neustále boje medzi kmeňmi a dokonca aj to, že tam vôbec nemajú asfaltové cesty. Chudáci ľudia musia chodiť občas aj kilometre po obyčajných prašných cestách. Neskôr sme sa dostali aj k príjemnejším témam. Mňa osobne veľmi zaujalo, ako muži získavajú svoje partnerky. Najprv sa musia s jej otcom dohodnúť na cene, koľko dobytka za ňu muž dá (buď kravy alebo býkov). Čím je žena šikovnejšia a zručnejšia, tým je cena vyššia. Je to taký výmenný obchod a pokiaľ sa nedohodnú, môže na ňu zabudnúť. Medzitým sme samozrejme mali možnosť pýtať sa rôzne otázky. Diskutovali sme i o témach ako napríklad zdravotníctvo, školstvo či tradičné jedlá.

Celá beseda bola veľmi zaujímavá. Naučili sme sa veľa nového a hlavne dôležitého a budeme radi, ak sa podobné videokonferencie so zaujímavými ľuďmi budú konať aj v budúcnosti.

Mária Trimayová, II.B

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií