Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi

V posledných rokoch je obchodovanie s ľuďmi, hneď po drogách a zbraniach, ten najvýnosnejší a najrozšírenejší nelegálny obchod. Je to do neba volajúci problém a najlepším riešením je prevencia. Preto boli 18. októbra na našej škole zorganizované besedy v nasledovných triedach:
III.A - besedu viedli členovia združenia STORM - p. A. Hugáňová a p. Tkáč
III.B – besedu viedla p. Matejová z KRPZ v Nitre,
III.C – besedu viedla p. Čakajdová z KRPZ v Nitre.

Besedy trvali dve vyučovacie hodiny. Počas prvej vyučovacej hodiny bol premietaný autentický film o obetiach obchodovania. Obete v nich osobne rozprávali o svojich zážitkoch - ako sa nechali zlákať, ako zistili, že niečo nie je v poriadku, ako žili dlhú dobu v strachu pred svojimi "majiteľmi" a nakoniec, ako sa im podarilo uniknúť. Obeťami nie sú len ženy využívané na nútenú prostitúciu, ako si mnohí z nás myslia. Omnoho častejšie sú obeťami muži, ktorí pracujú v neľudských podmienkach a často za žiadnu alebo len minimálnu mzdu.

Na druhej vyučovacej hodine bol vyhradený čas na vysvetlenie "kolobehu" obchodu, na otázky a odporúčania. Študentov prednášajúci varovali pred podozrivo lákavými ponukami a bolo im vysvetlené, aké dôležité je mať pri sebe doklady, pravidelne kontaktovať rodinu alebo známych a byť pripravený ešte pred vycestovaním do cudziny.

Obeťou obchodovania sa môže stať každý. Nič netreba ponechávať na náhodu. Preto sa treba informovať skôr, než bude neskoro.

Simona Pavelková, III.A
PaedDr. Martina Hegedúšová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií