Deň otvorených dverí

Vo štvrtok 14.11.2013 počas Dňa otvorených dverí sme opäť sprístupnili priestory našej školy všetkým, ktorí prejavili záujem dozvedieť sa o štúdiu na našom gymnáziu, nazrieť do študentského sveta gymnazistov, vyskúšať si zaujímavé aktivity v niektorých predmetoch, pozrieť si výstavu v rámci Týždňa vedy a techniky alebo si zasúťažiť v prírodovednej vedomostnej súťaži.

Žiakov najskôr privítala pani riaditeľka PaedDr. Beáta Havettová, ktorá im priblížila náš školský vzdelávací program s posilneným vyučovaním cudzích jazykov, informatiky a individuálnou profiláciou zamerania vo 4. ročníku štúdia. Pani riaditeľka taktiež žiakom predstavila zámer školy otvoriť v budúcnosti bilingválne slovensko-ruské štúdium.

Po úvodnom príhovore na študentov čakali zaujímavé aktivity. Jednou z nich bola prírodovedná vedomostná súťaž. Otázky súťaže pozostávali z vedomostí z matematiky, informatiky, fyziky, chémie, biológie a geografie. Z každého predmetu si ich súťažiaci vyberali v hodnote od 1000 do 6000 bodov v prvom kole a od 7000 do 8000 bodov v druhom kole (finále). Odstupňované boli podľa náročnosti. Na ich zodpovedanie mali študenti k dispozícii časový limit 60 sekúnd, pričom odpočítavanie času sa zobrazovalo pod otázkou. Jednotlivé družstvá sa prihlasovali elektronicky. Všetko sa odohrávalo za pomoci digitálnej techniky - interaktívnej tabule Promethean, softvéru a hardvéru vlastnej výroby, ktorý slúži na elektronické prihlasovanie sa súťažiacich kolektívov na otázky a digitálne zobrazovanie bodového stavu súťažiacich družstiev. Súťažiaci zo základných škôl sa snažili vyťažiť maximum zo svojich vedomostí, ale dôležitým bol aj rýchly postreh. Súťaž sa konala na dvakrát, pretože záujem hrať prejavilo sedem základných škôl – Základná škola, Levická 903, Vráble, Základná škola sv. Vojtecha, Vráble Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble, Základná škola, Školská 11, Kalná nad Hronom, Základná škola, Červený Hrádok, Základná škola s materskou školou, Trávnica 70, Základná škola Viliama Záborského. Na regulárny priebeh súťaže dohliadali PaedDr. Martina Páleníková, RNDr. Anna Uhríková a PaedDr. Ivan Kreškóczi.

Jednou zo zastávok, kde si študenti mohli vyskúšať svoj um a znalosť nášho krásneho materinského jazyka, bola Slovenčina jemne ladená pod taktovkou PaedDr. Márie Khürovej.

Keďže naše gymnázium má v učebnom pláne rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, naši študenti žiakom základných škôl vysvetlili, čo a ako sa vyučuje v predmete SGN (Svet okolo nás), priblížili im tiež, do akých súťaží a medzinárodných projektov sme zapojení, ale i to, aký úžasný poznávací zájazd v Anglicku gymnazisti nedávno absolvovali. Žiaci ZŠ si taktiež počas Hravej angličtiny sami mohli vyskúšať cvičenia obohacujúce slovnú zásobu na interaktívnej tabuli.

Ďalšou z aktivít, ktoré pre žiakov pripravila PaedDr. Denisa Očovayová, bola Ruština známa neznáma, kde žiaci mohli po prvýkrát prísť do kontaktu s ruským jazykom a to ako inak než zábavnou formou. Mali tak možnosť zistiť, že ruština im nie je až taká vzdialená, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.

Študenti a zároveň redaktori predstavili žiakom školský Časopis Ťahák, ktorý je pýchou nášho gymnázia, pretože už niekoľko rokov obsadzuje prvé priečky v celoslovenskej súťaži o najlepší stredoškolský časopis a nielen to, získal aj medzinárodné ocenenia.

Ten, kto má blízko k prírodným vedám, si určite prišiel na svoje pri Efektných pokusoch, ktoré predviedli v chemickom laboratóriu naši gymnazisti.

Žiaci mali možnosť pozrieť si výstavu organizovanú v rámci Týždňa vedy a techniky, ktorá bola sprístupnená školám celý týždeň a ponúkala neopakovateľný pohľad na to, ako fungujú vedecké vynálezy očami našich študentov. Výstavu so žiakmi pripravila RNDr. Anna Uhríková.

Deň to bol naozaj rozmanitý, i keď sme mali možnosť ukázať len zlomok aktivít, ktoré naši pedagógovia a šikovní študenti robia. Veríme, že tento deň zanechal v žiakoch okolitých základných škôl dobrý dojem a pomohol im rozhodnúť sa pokračovať v ďalšom štúdiu práve u nás.

PaedDr. Zuzana Kreškócziová Baráthová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií