Finančné zbierky
Biela pastelka

Aj v tomto školskom roku sa študenti našej školy 25. septembra 2013 zúčastnili zbierky, ktorú organizuje Únia nevidiacich na Slovensku a je určená na pomoc nevidiacim a slabozrakým ľuďom.

Pecho Marián, Fraňová Beáta, Záhorský Jakub, Kemeňová Barbora

Nezábudka

Počas troch septembrových dní, t. j. od 20. – 24. 9. 2013 sa naši dobrovoľníci zapojili do zbierky Nezábudka. Vyzbierané finančné prostriedky sú určené na pomoc ľuďom, ktorí trpia duševnými chorobami. Zbierku organizovala Liga za duševné zdravie SR, ktorej cieľom je aktívna podpora duševného zdravia, prevencia duševných porúch a snaha o zlepšenie starostlivosti o ľudí s duševnou poruchou vo všetkých sférach života.

Vyzbierané finančné prostriedky pôjdu na podporu rozvoja siete starostlivosti o ľudí s duševnými ochoreniami a ich sociálneho začlenenia. Výťažok z predaja nezábudiek využije LDZ na podporu projektov chránených dielní, chráneného bývania, podporu vzdelávania, podporu stacionárov na tvorivé prežívanie času pacientov a preventívnych programov v oblasti duševného zdravia.

Vyzbierali sme 84,18 Eur.

Herc Jakub, Demešová Martina, Moravčíková Nikoleta, Pintérová Kristína, Filka Peter, Behulová Barbora


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií