Pekné 8. a 12. miesto vo finále Golden Owl

Opäť sme mali v závere roka príležitosť na radosť, pretože naše študentky Martina Chudá (II.B) a Kristína Vranová (II.A), ktoré sa dostali do finále medzinárodnej korešpondenčnej súťaže Golden Owl spolu so súťažiacimi z Maďarska, Rumunska, Ukrajiny a Poľska, získali v boji s ďalšími 34 finalistami krásne umiestnenie. Kristína Vranová získala 8. miesto a Martina Chudá obsadila 12.miesto.

Ocenenia z poľského gymnázia v Nyse (ktoré je organizátorom súťaže) k nám dorazili v závere školského roka, a tak si diplomy i hodnotné ceny v podobe beletrie v anglickom jazyku stihli študentky prevziať v posledný deň pred začiatkom prázdnin.

Blahoželáme!

PaedDr. Zuzana Kreškócziová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií