Golden Owl – školské kolo

Dňa 11.2. 2014 sa na našom gymnáziu uskutočnilo školské kolo medzinárodnej korešpondenčnej súťaže Golden Owl, ktorej organizátor - poľské gymnázium v Nyse - realizuje tento rok už jej trinásty ročník. Princípom súťaže je testovanie jazykových zručností – test obsahuje čítanie s porozumením, gramatiku, slovnú zásobu, výslovnostné cvičenie a základy reálií anglicky hovoriacich krajín.

Študenti stredných škôl z rôznych európskych krajín sa zúčastňujú školského kola (test sa elektronicky rozposiela do všetkých zúčastnených škôl), výsledky testu sú odoslané späť do Poľska, kde sa zostaví celkové poradie súťažiacich a tí najúspešnejší postupujú do druhého (regionálneho) kola. Ten, kto uspeje aj tu, postupuje do finále, ktorého súčasťou je i ústna časť. Lákadlom pre študentov sú aj hodnotné ceny, ktoré súťažiaci môžu vo finále vyhrať.

Tento rok sa do súťaže zapojilo 18 študentov z tried prvého a druhého ročníka. Výsledkovú listinu sme už elektronicky odoslali do Poľska. Teraz s napätím očakávame, koľkí súťažiaci sa ocitnú v druhom kole. Veríme, že naši šikovní študenti si udržia vysokú latku a dostanú sa až do finále, kde sa umiestnia čo najvyššie.

PaedDr. Zuzana Kreškócziová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií