Obrovský úspech v celoslovenskej informatickej súťaži iBobor 2013

V dňoch 11. 11. 2013 a 12. 11. 2013 sa aj na našej škole konala celoslovenská informatická súťaž iBobor 2013, do ktorej sa zapojilo 35 študentov nášho gymnázia v dvoch kategóriách:

  • Junior (18 študentov z tried 1.A, 2.A, 2.B); na celom Slovensku súťažilo 6 608 Juniorov
  • Senior (17 študentov z tried 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B); na celom Slovensku súťažilo 3 999 Seniorov

Hlavným cieľom súťaže bolo podporiť u žiakov záujem o informačné technológie a tiež otestovať ich schopnosť logicky a samostatne uvažovať.

O súťaž iBobor je na našej škole každý rok veľký záujem. Aj v tomto ročníku súťaže sme zaznamenali trend nastolený v rámci posledných piatich rokov - zvyšujúcu sa kvalitu vedomostí našich študentov a ich zlepšujúce sa celkové výsledky v súťaži.

V kategórii Junior súťažilo celkovo 6608 študentov slovenských stredných škôl. Nás mimoriadne potešilo umiestnenie Mateja Komlóšiho z 2.B triedy, ktorému sa podarilo súťaž absolvovať s percentilom 99,86 % (čiže predstihol 99,86 % všetkých súťažiacich), pričom sa umiestnil na 10.-12. mieste! Veľmi pekný výsledok dosiahli tiež Matúš Vaš z 2.B triedy, ktorý absolvoval súťaž s percentilom 98 %, Samuel Mikle (najúspešnejší študent našej školy z minulého ročníka súťaže) z 2.A triedy s percentilom 97 %, Kristína Vranová z 2.A triedy s percentilom 95 % a Lenka Miklóssyová z triedy 2.B s percentilom 93 %.

V kategórii Senior (s náročnejšími otázkami v porovnaní s kategóriou Junior), ktorej sa zúčastnilo celkovo 3999 súťažiacich, sa najviac darilo Tomášovi Bakovi zo 4.B triedy, ktorému sa podarilo súťaž absolvovať s percentilom 95%, Michalovi Czapalovi zo 4.B triedy, ktorý absolvoval súťaž s percentilom 93 %, Kristiánovi Kelemu z 3.A triedy s percentilom 90 % a Máriovi Valkovičovi z 3.B triedy s percentilom 88 %.

Chceli by ste si svoje vedomosti porovnať s výsledkami našich študentov? Môžete! Otvorte si stránku ibobor.sk/sutaz_demo, ročník súťaže zadajte na 2013/2014 a kategóriu ako Junior alebo Senior. Váš výsledok si po zodpovedaní všetkých otázok môžete porovnať s našimi najlepšími študentmi. Matej Komlóši dosiahol v kategórii Junior 76,00 bodov a Tomáš Bako v kategórii Senior 61,35 bodov.

Viac informácií o štatistickom vyhodnotení súťaže je možné nájsť na stránke ibobor.sk/vyhodnotenie2013.php.

Výsledky najúspešnejších študentov našej školy aj s ich percentilom:

Junior
Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok
Matej Komlóši, 2.B 99,86 % percentil
Matúš Vaš, 2.B 98 % percentil
Samuel Mikle, 2.A 97 % percentil
Kristína Vranová, 2.A 95 % percentil
Lenka Miklóssyová, 2.B 93 % percentil
Ondrej Hraška, 2.B 85 % percentil
Mária Trimayová, 2.B 85 % percentil
Adam Benovič, 2.A 82 % percentil
Dominik Beňuš, 1.A 75 % percentil

Senior
Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok
Tomáš Bako, 4.B 95 % percentil
Michal Czapala, 4.B 93 % percentil
Kristián Kele, 3.A 90 % percentil
Mário Valkovič, 3.B 88 % percentil
Matej Buzáš, 4.A 84 % percentil
Roman Smuda, 3.A 82 % percentil
Roderik Končal, 3.A 78 % percentil
Erik Ploth, 3.C 72 % percentil
Jakub Kováčik, 3.C 68 % percentil

PaedDr. Ivan Kreškóczi

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií