Interaktívna výstava počas Týždňa vedy a techniky 2013

Začiatok mesiaca november býva v našej škole venovaný podujatiam organizovaným v rámci Týždňa vedy a techniky, ktorý každoročne vyhlasuje Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Jedným z podujatí Týždňa vedy a techniky bola aj interaktívna výstava žiackych projektov a prezentácií na tému: "Človek kopíruje prírodu". Výstava sa konala v dňoch 12. - 15. novembra 2013.

Projekty a prezentácie, ktoré vytvorili študenti našej školy upozorňovali návštevníkov na to, čo počas svojej existencie človek odpozoroval zo živej i neživej prírody. Poukazovali aj na to, ako mnohé odpozorované človek zdokonalil a prispôsobil svojim potrebám. Niektorí študenti sa vo svojich prácach zamýšľali, či pokrok v technike je vždy v súlade s krehkou rovnováhou prirodzene vytvorenou v prírode. Obľúbenou časťou výstavy boli jednoduché pokusy z fyziky a chémie, ktoré si návštevníci mohli vyskúšať sami. Rovnako využili možnosť prezrieť si počítačové prezentácie, ktoré dopĺňali vystavené exponáty.

Veľmi nás potešil záujem o interaktívnu výstavu nielen zo strany žiakov našej školy, žiakov základných škôl z blízkeho i vzdialenejšieho okolia, ale i zo strany rodičov žiakov.

RNDr. Anna Uhríková

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií