Kvapka krvi

Dňa 17. októbra 2013 sa opäť pomáhalo. Aj v tento deň sa naši študenti stretli v budove Strednej odbornej školy vo Vrábľoch, aby svojou krvou zachránili niekoľko životov.

Študentská kvapka krvi má celoslovenskú pôsobnosť s dosahom najmä na stredné školy, ale aj firmy a organizácie. Jej cieľom je motivovať najmä mladých ľudí, aby chodili darovať krv pravidelne, čím sa zabezpečuje dostatok krvi v našom zdravotníctve. Už takmer dvadsaťročná tradícia kampane prináša ovocie a jej výsledkom je získanie tisícov pravidelných darcov krvi. V ostatných rokoch výrazne stúpol najmä podiel mladšej generácie oceňovanými mnohonásobnými darcami krvi.

Na tomto podiely máme zásluhu aj my. Tento rok bol obzvlášť výnimočný, pretože sa tejto dobročinnej akcie zúčastnilo zatiaľ najviac študentov. Dúfajme, že aj ďalšie roky budú plné ľudí, ktorí budú chcieť pomôcť ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.

Patrícia Uhrecká, IV.A

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií