Úspešná cesta Lindy Valkovičovej Matematickou olympiádou v školskom roku 2013/2014

Domáce kolo 13. 1. 2014 – úspešná riešiteľka => školské kolo 23.1.2014 – úspešná riešiteľka => krajské kolo 8. 4. 2014 – úspešná riešiteľka.

PaedDr. Darina Madleňáková

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií