Medzinárodný deň školských knižníc

V školskom živote študenta sú dni, na ktoré spomína ešte dlho po skončení školy. Medzi takéto dni bude určite patriť aj tohtoročný Medzinárodný deň školských knižníc. Téma – Školské knižnice: Brána do života v nás evokovala predstavu, že vlastne kniha, ktorú si požičiame v knižnici, je pre nás takou „bránou do života“, že práve z knihy sa dozvedáme „kde, ako, čo, kto, atď“. A tak sme v tomto duchu pripravili aj nasledovné aktivity.

Beseda o knihe Sushi v dushi

Na besede si študentky a študenti mohli vypočuť, od spolužiačky HenrietyFodorovej, príbeh ženy, ktorá sa zamilovala do "krajiny vychádzajúceho Slnka". Heňa rozprávala o knihe, ktorá na ňu veľmi zapôsobila, hlavne chcela poukázať na rozlišnosť kultúr a rozdiely v mentalite, no tiež hovorila o pocitoch a problémoch autorky a zároveň hlavnej hrdinky knižky Sushi v dushi, Denisy Ogino. Beseda sa skladala z dvoch častí. V prvej si poslucháči vypočuli obsah a úryvky z knihy, zoznámili sa s minulosťou hrdinky a s jej problémami pri začleňovaní sa medzi "domácich", ktorí ju ako Európanku medzi seba nechceli prijať. Ako "cudzinka" musela mnohokrát bojovať proti tradíciám, ktoré sa tak veľmi snažila pochopiť. V druhej časti si Henrieta pripravila pre spolužiakov otázky a úlohy, ktoré mali vypracovať. S touto úlohou si poradili veľmi ľahko a ukázalo sa, že problematike rôznych kultúr porozumeli a že pozorne počúvali.

Kvíz: „Milujem knihy....(?)“

Kvíz: „ Milujem knihy...(?)“ – mal byť dôkazom toho, ako vedia študenti gymnázia zúročiť poznatky nadobudnuté z kníh. Navyše súťažili dve družstvá, a to družstvo dievčat školy a chlapcov školy. Chceli sme teda zistiť, kto má viac načítané a komu sa pomyselná „brána do života“ otvorí lepšie. Otázky v desiatich súťažných kolách boli z rôznych oblastí, napr. študenti mohli využiť poznatky o literárnych hrdinoch, o spisovateľoch, zemepisné a dejepisné vedomosti o Slovensku. Vedomostné kolá boli popretkávané zábavnými otázkami o knihách a knižniciach, boli zamerané aj na zručnosť študentiek a študentov a tiež museli uplatniť aj svoju umeleckú tvorivosť, lebo v poslednej úlohe dostali päť slov (gymnázium, kniha, knižnica, brána života, študent ), z ktorých mali vytvoriť báseň.

V tomto zábavno – vedomostnom zápolení zvíťazilo dievčenské družstvo, ale len o pár bodov. Dievčatá a chlapci tak ukázali, že knihy milujú a že sú dôležitou súčasťou ich života.

Diváci, ktorí sledovali toto zápolenie dostali za úlohu napísať, prečo sú podľa nich knihy a knižnice „bránou do života“.

Vyberáme aspoň úryvky z niektorých úvah:

 • „Podľa mňa sú knižnice a knihy bránou života preto, lebo prostredníctvom čítania si zlepšujeme slovnú zásobu, získavame nové informácie, vytvárame si názory na život a získavame všeobecné vzdelanie a prehľad.“
 • „... potom pokračujete tým, čo vás najviac osloví. Pre mňa je to sci-fi a fantasy, lebo mi otvárajú brány do najzaujímavejšej časti života – bránu nepoznaného a fantázie.“
 • „Od malička sa stretávame s knihami. Už ako batoľatá dostaneme knižky, v ktorých nám ukazujú ako vyzerá koník, psík, mačička. Knihy „rastú“ postupne s nami a ja sa pamätám na veľkú radosť, keď som zvládla prečítať svoju prvú veľkú knihu...“
 • „Z kníh som sa dozvedela veľmi veľa. Sú naozaj bránou do života. Ja čítam rada, baví ma to. Možno aj preto som za posledný rok zvládla prečítať 300 kníh.“
 • „Máme obrovské šťastie, že knihy si môžu „dopriať“ všetci, nielen vyvolení. Knihy sú pre človeka bránou do života, lebo mu dávajú nové poznatky a zároveň slúžia aj ako balzam pre dušu.“

Tohtoročný Medzinárodný deň školských knižníc sa nám opäť vydaril. Študenti, ktorí sa zúčastnili jednotlivých aktivít, žiarili spokojnosťou. Naposledy, dokladom toho sú aj ich hodnotenia:

 • „Milujem knihy a dnes som sa dozvedela ešte veľa zaujímavých vecí o nich. Kvíz bol užitočne stráveným časom, lebo sme mohli potrápiť aj mozgové bunky.“
 • „Výborné, mohli by sa takéto aktivity robiť častejšie, dozvedel som sa veľa nových vecí.“
 • „Kvíz bol skvelý obsahovo, zažili sme aj zábavu. Úlohy boli zaujímavé, niekedy sme museli aj improvizovať. Bol to zábavný a dobre strávený čas. Knižnica a knihy sú naozaj bránou do života.“
 • „Takéto súťaže by mohli byť aj častejšie, bol to zaujímavo strávený čas.“
 • „Neľutujem, že som sa prihlásil do kvízu. Veľa vecí som vedel, ale veľa aj nie. Preto som si dal úlohu, že budem čítať a čítať.“
 • „Uvedomila som si, že knihy sú dôležité pre môj život. Naozaj sa takmer všetko dozvedáme práve z nich. Podujatie sa mi páčilo a na budúce by som chcela súťažiť aj ja.“
 • „Kvíz bol zaujímavý a vtipný. Dozvedela som sa veľa zaujímavých faktov o knihách, knižniciach. Ale aj zaujímavosti napr. o tom aká je najmenšia a najväčšia kniha na svete. Bolo to super.“
 • „Beseda o knihe ma veľmi zaujala. Dozvedela som sa veľa o živote v Japonsku, kde ľudia neprejavujú city a lásku a o osudoch Slovenky Denisy. Páčila sa mi diskusia a práca v skupinách.“
 • „Beseda bola zaujímavá. Hlavne tá kniha a jej obsah. Určite si ju prečítam, pretože knihy podobného typu ma zaujímajú. Myslím si, že sme zažili príjemné popoludnie.“
 • „Beseda o knihe sa mi veľmi páčila a bola zaujímavá. Veľmi sa mi páčilo to, že Heňa nám čítala úryvky z knihy. Aj aktivita po besede bola fajn. Takéto besedy by mohli bývať častejšie. Tá kniha ako by bola naozaj akási brána do života.“
 • „Dúfam, že si z tejto besedy žiaci niečo odniesli a že pre nich bola prospešná a poučná a rada by som si to zopakovala, tentokrát možno na mieste poslucháča a nie prednášajúceho, aj keď to bola aj pre mňa užitočná skúsenosť.“ (Henrieta, III.B)
 • „Súťaž o knihách bola poučná a zároveň zaujímavá, navyše sme museli hovoriť po anglicky.“
 • „V súťaži sa mi celkom darilo, a tak som rád, že som aj ja prispel k víťazstvu našej triedy. Podujatie sa mi páčilo.“

Na podujatia, ktoré sa uskutočnili počas Medzinárodného dňa školských knižníc sa prišla pozrieť aj pani zástupkyňa PaedDr. Eliška Matušková, ktorá ich zhodnotila veľmi pozitívne. Páčilo sa jej nadšenie súťažiacich, ale aj vedomosti, ktoré počas zápolení preukázali.

Medzinárodný deň školských knižníc v školskom roku 2013/14 prebehol úspešne a my už, tak ako každý rok, čakáme na novú, možno ešte zaujímavejšiu tému a na nové zážitky spojené s týmto dňom. Podľa nás to totiž nie je len deň o knihách a čítaní, ale aj deň o priateľstve, pekných chvíľach a hlavne o tom, ako vieme všetci spolu ako jedna veľká školská rodina prežiť krásny deň.

PhDr. Monika Bogyóová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií