Mikuláš

Medzi najkrajšie zimné sviatky patrí rozhodne Mikuláš. Osláviť sme sa ho rozhodli aj po tento rok. Tradične si na plecia vzala organizáciu Žiacka školská rada a každého, či už malého alebo veľkého, potešila.

Mikuláš (Tomáš Černák) zo 4.B bol sprevádzaný šarmantným anjelom (Nikola Moravčíková) a nezbedným čertom (Marek Hradňanský), takisto zo 4.B a rozdávali sladké maškrty každému, kto poslúchal. Je jasné, že sladkosť dostal každý, naše gymnázium je predsa plné poslušných študentov. Trojica si razila svoju cestu triedami a učebňami, pričom nezabúdali ani na profesorov. Anjel porozdával cukríky a čert pokreslil tvár každému, kto sa mu zdal podozrivý. Tak, ako sladkostiam sa profesori nevyhli ani tomuto.

Aj napriek tomu, že sme väčšinou už veľkí, niektoré triedy si nemohli odpustiť pekný spev pre Mikuláša, ktorý ich obdaril cukríkom navyše.

Dúfame, že i budúci rok na Mikuláša bude obdarovaných toľko dobrých ľudí.

Simona Pavelková, III.A


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií