1. a 3. miesto v krajskej súťaži „Mladý prekladateľ“ patrí našim dvom študentom

V novembri tohto školského roka Katedra translatológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre vyhlásila prvý ročník novej súťaže s výstižným názvom „Mladý prekladateľ“, s ktorou oslovila predovšetkým gymnáziá v Nitrianskom kraji, aby študenti maturitných ročníkov, ktorí majú výbornú znalosť cudzieho – anglického jazyka, ale aj materinského jazyka, preložili beletristický text z angličtiny do slovenčiny. Naši šikovní študenti prijali túto výzvu a pustili sa do náročnej práce.

Je to nesmierne poučná skúsenosť ako pre študentov, tak i pre vyučujúcich, pretože „len“ znalosť cudzieho jazyka v tomto prípade nestačí. Prekladateľ musí zachovať autentickosť prekladaného diela a zároveň prihliadať na slovenského čitateľa, našu gramatiku, štylistickú úpravu textu. V preklade sa odzrkadlila i osobnosť študenta, cit pre výber vhodných výrazov atď. Jednotlivé preklady boli skutočne jedinečné, napriek tomu, že študenti prekladali identický text.

Vo veľkej konkurencii - spolu sa prihlásilo 30 študentov z Nitrianskeho kraja – si 3. miesto odniesla Terézia ČOKYNOVÁ (IV.B) a úplne suverénne obstál Matej MARTINKOVIČ (IV.B), ktorý obsadil úžasné 1. miesto. Ďalší študenti Tomáš Bako a Michaela Stachová získali certifikát za aktívnu účasť. Víťazi si odniesli hodnotné ceny a pocit úspechu, ktorý sa skrýva za dlhodobým úsilím a snahou. Teraz vedia, že ak sa dajú na prekladateľskú dráhu, úspech majú na dosah ruky. Veď talentovaný, šikovný študent, ktorý na sebe pracuje a chce napredovať, je najlepšou výzvou pre učiteľa jazyka, ktorý ho touto cestou povedie.

Matejovi a Terezke blahoželáme k úžasným výkonom.

Tento ročník mal pozitívny ohlas, preto sa organizátori rozhodli v budúcom roku súťaž rozšíriť aj o nemecký a francúzsky jazyk. Veríme, že i budúcoroční maturanti sa pokúsia ísť v šľapajach tohtoročných víťazov.

PaedDr. Zuzana Kreškócziová Baráthová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií