Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku sa už tradične konalo na pôde nášho gymnázia

Dňa 10. februára sa naša škola opäť stala miestom, kde znela angličtina nepretržite niekoľko hodín vo ôsmich učebniach. Dôvodom bolo organizovanie Krajského kola Olympiády v anglickom jazyku našou školou. Stalo sa tak už takmer tradíciou, že v prvej polovici februára vítame študentov – víťazov okresných kôl základných a stredných škôl na pôde našej školy, kde bojujú o postup do celoštátneho kola.

Súťaž prebiehala vo ôsmich kategóriách, študenti najskôr písali testy v písomnej časti a po prestávke v ústnej časti konverzovali v situačných úlohách a popasovali sa i s obrázkami. Bol to vyrovnaný boj, z ktorého vzišli víťazi, ktorí už majú pred sebou len jednu métu – zabojovať v celoslovenskom finále. Blahoželáme im a držíme päste v celoslovenskom kole.

PaedDr. Zuzana Kreškócziová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií