Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa v decembri konalo v dvoch kategóriách: 2A (I.A, II.A, II.B) a 2B (III.A, III.B, III.C, IV.A, IV.B). Súťažiaci si najskôr zmerali sily riešením úloh v písomnom testovaní jazykových zručností (počúvanie a čítanie s porozumením, gramatika a slovná zásoba) a tí najúspešnejší pokračovali v neľahkom boji v ústnej časti, kde sa hodnotila úroveň ich rečových zručností (vytvorenie príbehu na základe vizuálneho podnetu a účasť v simulovanom rozhovore).

Víťazom srdečne blahoželáme a želáme im, aby úspešne reprezentovali našu školu aj v obvodnom kole.

Celkové výsledky súťaže:

kategória 2A
1. miesto - Michaela Halásová (II.B)
2. miesto - Kristína Vranová (II.A)
3. miesto - Matej Komlóši (II.B)

kategória 2B
1. miesto - Matej Martinkovič (IV.B)
2. miesto - Jakub Kováčik (III.C)
3. miesto - Terézia Čokynová (IV.B)

PhDr. Dagmar Šranková

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií