Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

25.11.2013 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Súťaž prebiehala dvojkolovo. Prvú časť tvoril vedomostný test, ktorý bol zameraný na čítanie s porozumením a transformáciu textu. Druhá časť bola ústna a v nej súťažiaci predviedli svoj všeobecný prehľad a rečnícky talent.

Súťaž bola vyrovnaná, opäť sa potvrdilo známe – nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa, pretože postúpiť do krajského kola môže len jeden študent z každej kategórie. Výsledné poradie bolo nasledovné:

A kategória
1. miesto - Terézia Čokynová (IV.B)
2. miesto - Kristína Pintérová (III.A)
3. miesto – Roman Smuda (III.A)

B kategória
1. miesto – Kristína Vranová (I.B)
2. miesto – Miriam Sádovská (I.A)
3. miesto – Michaela Halásová (II.B)

Výhercom srdečne blahoželáme.

PhDr. Mária Khürová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií