Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 7. 2. 2014 sa v Nových Zámkoch konalo krajské kolo 6. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Súťaž prebiehala dvojkolovo. Prvú časť tvoril vedomostný test, ktorý bol zameraný na čítanie s porozumením a transformáciu textu. Druhá časť bola ústna a v nej súťažiaci predviedli svoj všeobecný prehľad a rečnícky talent.

Našu školu reprezentovala v B kategórii Kristínka Vranová (II.A), ktorej sa v tvrdej konkurencii podarilo prebojovať až do finále. V kategórii A si veľmi dobre počínala Terezka Čokynová (IV.B), ktorú obsadila pekné 3. miesto.

Dievčatám srdečne blahoželáme.

PhDr. Mária Khűrová


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií