Recitačná súťaž Viliama Záborského

Študenti našej školy sa zúčastnili 20. ročníka recitačnej súťaže, ktorú každoročne organizuje ZŠ Viliama Záborského. Porota vysoko ohodnotila výber poézie a recitáciu našich študentov. Najmä prednes ocenených bol na vysokej umeleckej úrovni. Všetci zúčastnení tak veľmi vzorne reprezentovali našu školu a porote a divákom zanechali pekný umelecký zážitok.

  1. miesto Alžbeta Mikleová , II.A
  2. miesto Tajana Nagyová, II.A
  3. miesto Marianna Baková, IV.B

Čestné uznanie dostali Terézia Čokynová, IV.B a Ivan Vozaf, III.C. Pekné recitátorské výkony podali aj nasledovní študenti: Henrieta Šípošová, I.A, Nina Hehejíková, I.A, Michaela Halásová, II.B, Andrej Manek, II.B, Peter Záhorský, II.B, Patrícia Ďurianová, III.A, Kristína Farkašová, IV.B.

PhDr. Monika Bogyóová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií