Striebro za literárnu tvorbu

Krajské osvetové stredisko v Nitre už tradične vyhlasuje Literárno-výtvarnú súťaž Zlaty Dônčovej. Tretiak Filip Varga sa venuje písaniu už dávnejšie. Jeho básne sú plné obrazov, metafor a originality, o čom sa môže presvedčiť i každý čitateľ nášho časopisu Ťahák. Niet divu, že Filipova tvorba zaujala porotu vyššie spomínanej súťaže, ktorá výber z jeho básní ocenila 2. miestom.

PhDr. Mária Khűrová


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií