Vianočná akadémia

S posledným dňom v škole v tomto kalendárnom roku sme sa rozlúčili priam veľkolepo. Študenti nášho gymnázia v spolupráci so žiackou školskou radou a triednymi učiteľmi si pripravili program, ktorý pohladil i rozveselil srdce, rozžiaril úsmevy na tvárach pedagógov i žiakov. Cítili sme, že vianočná atmosféra sa nezadržateľne šíri i u nás v škole, veď vianočná výzdoba sa trbliece po chodbách a ani v jednej triede nechýba vianočný stromček či ikebana.

Ale i program našej vianočnej akadémie bol skutočne rôznorodý – nechýbali klasické koledy, prekrásne pomalé vianočné piesne sprevádzané hrou na gitare či klavíri, tanečné vystúpenia ale i vtipné scénky založené na kultovej rozprávke Tri oriešky pre Popolušku. Darček v podobe vianočnej piesne zaspievali v závere programu i pedagógovia študentom. Vianočná nálada sa potom preniesla do tried, kde si študenti posedeli pri vianočnom stromčeku, podarovali si darčeky navzájom a popriali si krásne a veselé Vianoce.

Tak teda krásne, pokojom naplnené sviatky v kruhu najbližších a šťastný nový rok v znamení zdravia a šťastia všetkým, ktorí tvoria veľké srdce nášho gymnázia.

PaedDr. Zuzana Kreškócziová Baráthová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií