Vzdelávacie podujatie k XVI. Ročníku olympiády ľudských práv

Tak, ako každý rok, aj tento sa 17. októbra na Gymnáziu vo Vrábľoch konalo vzdelávacie podujatie stredoškolských učiteliek a učiteľov, multiplikátoriek a multiplikátorov ľudských práv k XVI. Ročníku olympiády ľudských práv. Program pozostával z troch prednášok, hodnotenia XV. ročníka OĽP a prípravy XVI. ročníku OĽP. Podujatia sa zúčastnili mnohí zaujímaví a dôležití hostia, PhDr. Peter Guráň, PhD, Ing. Viliam Figusch, CSc , PhDr. Dagmar Horná, PhD predsedníčka CK OĽP, ktorá koordinovala celé podujatie.

Hlavnou myšlienkou tohtoročného stretnutia boli práva detí a ľudské práva – história a súčasnosť. S touto problematikou oboznámili pedagógov PhDr. Peter Guráň, PhD zástupca SR vo Výbore OSN pre práva dieťaťa a Ing. Viliam Figusch,CSc. ktorý sa zameral na súčasný vývoj v európskej ochrane ľudských práv.

Pedagogickí pracovníci prišli na podujatie s cieľom naučiť sa niečo nové z oblasti ľudských práv, pochopiť ich dôležitosť a dbať na ich dodržiavanie. S cieľom vychovať generáciu plnú citu pre rovnoprávnosť a ľudské práva. Možnosť naučiť sa niečo nové z ľudskoprávnej problematiky sme mali i my, študenti gymnázia. Na konci zostal aj čas na niekoľko otázok, ktoré boli taktne zodpovedané. Podujatie prebiehalo celý čas v príjemnej atmosfére a treba len dúfať, že semienko rovnoprávnosti bolo v našom prípade zasadené na úrodnú pôdu.

Simona Pavelková, III.A

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií