Medzitriedny kvíz v anglickom jazyku

Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sa dňa 28. októbra 2013 konal medzitriedny kvíz v anglickom jazyku "What do you know about books?" Trojčlenné tímy (zástupcovia tried) si zmerali medzi sebou sily zo všeobecného prehľadu a znalostí v oblasti literatúry. Jeho výsledky boli aj ukazovateľom vzťahu študentov ku knihám, knižniciam a čítaniu rôznych literárnych žánrov.

Kvíz bol zostavený z 30 úloh - uzavretých (výberom z možností) a otvorených (s krátkou odpoveďou), ktorý bol prezentovaný na interaktívnej tabuli.

Podujatiu nechýbala prirodzená súťaživosť, napätie a snaha čo najlepšie reprezentovať svoju triedu.

Výsledky kvízu:
1. miesto - IV.B trieda (T. Čokynová, K. Farkašová, D. Gajdošová)
2. miesto - III.C trieda (E. Ploth, F. Varga, J. Kováčik)
3. miesto - II.A trieda (A. Mikleová, P. Tonkovičová, K. Vranová)

PhDr. Dagmar Šranková

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií