Výsledky zberu papiera v školskom roku 2013/2014

Jarné obdobie je v našej škole spojené s tradičným zberom starého papiera. V dňoch 5.4. -15.4.2014 sa postupne zapĺňal kontajner papierovými obalmi z výrobkov, starými časopismi, novinami, letákmi i vyradenými knihami. Sme radi, že ekológia je nielen pojem zo školskej teórie, ale ekologické správanie sa stáva samozrejmou súčasťou každodenného života našich žiakov a ich rodín. Rovnako ako vlani, aj v tomto roku sa do zberu zapojili všetky triedy školy. Veľká vďaka patrí žiakom, rodičom a zamestnancom školy, ktorí sa pričinili o úspešný priebeh akcie.

poradie trieda hmotnosť [kg] najviac v triede hmotnosť [kg]
1. II.B 771,7 Ondrej Hraška 356,6
2. III.C 707,4 Dominika Herdová 270,7
3. III.A 560,2 Tatiana Vojteková 108,7
4. IV.A 394,1 Kamila Uhrinová 156,8
5. II.A 297,4 Martin Šulík 85,0
6. IV.B 162,9 Matej Martinkovič 68,0
7. III.B 147,8 Tiziana Legátová 52,5
8. I.A 86,7 Martin Pauko 27,2
  škola 338,4    
  SPOLU 3466,6    

RNDr. Anna Uhríková


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií