Deň mlieka

Mlieko nie je iba bežná potravina, mlieko a mliečne výrobky sú najmä nenahraditeľným zdrojom výživných látok dôležitých pre rast ľudského organizmu – najmä toho dospievajúceho.

Myšlienka pripomínať si pravidelne význam mlieka pre zdravie človeka sa zrodila vo Švajčiarsku v roku 1957 na Svetovej konferencii o výžive a stala sa východiskom pre zrod Svetového dňa mlieka.

Každoročne si žiaci našej školy pripomínajú podujatím Deň mlieka 26.septembra nezastupiteľné miesto mlieka a mliečnych výrobkov vo výžive ľudí. Nebolo to inak ani tento rok. Záplava nápaditých projektov nás upútala hneď vo vestibule. Krátka relácia nenechala nikoho na pochybách, že mlieko je potrebné konzumovať v každej podobe, v každej dobe.

Niet divu, že študenti bohatší o nové poznatky o mlieku sa vo vestibule nedali dlho núkať chutnými jogurtmi od sponzorov Rajo a Zvolenský. Chutné boli určite, pretože jogurty a mliečne dezerty z pultov zmizli v priebehu niekoľkých minút. Našim sponzorom touto cestou ešte raz ďakujeme a samozrejme aj pani profesorke Páleníkovej, ktorá každoročne túto zdravú akciu organizuje.

Michaela Halásová, III.B

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií