Deň otvorených dverí na našom gymnáziu

Vo štvrtok 20.11.2014 bolo v našej škole rušnejšie ako po iné dni. Jej brány sa otvorili všetkým, ktorí prijali pozvanie a prišli získať informácie o štúdiu, či zasúťažiť si v prírodovednej súťaži alebo zúčastniť sa na ostatných zaujímavých podujatiach, ktoré sme v tento deň pripravili.

Základné informácie o možnosti štúdia na našej škole návštevníkom poskytla pani riaditeľka PaedDr. Beáta Havettová. Predstavila bohatý život školy a učebný plán s posilneným jazykovým vzdelávaním a individuálnou profiláciou žiaka v poslednom roku štúdia. Hovorila tiež o možnosti štúdia na bilingválnom slovensko-ruskom gymnáziu, ktorého prvý ročník otvárame v budúcom školskom roku.

Deň otvorených dverí je už tradične spojený s prírodovednou vedomostnou súťažou, v ktorej si trojčlenné družstvá zo šiestich základných škôl overili vedomosti z matematiky, informatiky, fyziky, chémie, biológie a geografie. Digitálne prihlasovanie overilo ich pohotovosť . Vďaka softvéru a hardvéru, ktorý vytvorili žiaci našej školy, mohli súťažiaci na monitore priebežne sledovať bodový stav a voliť vhodnú taktiku súťaženia. K príjemnej atmosfére prispeli povzbudivé slová a odborný dohľad PaedDr. Ivana Kreškócziho.

To, že na našej škole je posilnené jazykové vzdelávanie mohli návštevníci zažiť sledovaním časti známej divadelnej hry Hamlet, ktorú v angličtine so žiakmi 1.ročníka pripravila PaedDr. Zuzana Kreškócziová Baráthová. V odbornej učebni angličtiny si na interaktívnej tabuli mohli vyskúšať trochu sa sami „pohrať“ s angličtinou.

Ruské tradície a sviatky spolu so žiakmi, ktorí budú maturovať z ruského jazyka návštevníkom priblížila PaedDr. Denisa Očovayová. Mohli si prezrieť tradičné predmety typické pre ruskú kultúru a kto mal odvahu, aj zaspievať si.

V odbornej učebni informatiky budúci maturanti, ktorých pripravuje PaedDr. Ivan Kreškóczi, predstavili ako sa učia programovať. Odtiaľ bol už iba skok k Efektným pokusom, ktoré predvádzali najstarší gymnazisti pod vedením PaedDr. Martiny Páleníkovej. V odbornej učebni fyziky RNDr. Anna Uhríková spolu so študentmi predvádzala pokusy súvisiace s ťažiskom.

Mnohí návštevníci využili možnosť prezrieť si interaktívnu výstavu na tému „Ochrana životného prostredia“, ktorá bola pripravená v rámci Týždňa vedy a techniky. Okrem prác študentov gymnázia boli na nej aj projekty žiakov okolitých základných škôl.

Život na gymnáziu podrobne mapuje časopis Ťahák, ktorý získava nielen slovenské, ale aj medzinárodné ocenenia. Prácu v časopise a jeho úspechy predstavili redaktorky časopisu.

Veríme, že všetci účastníci dňa otvorených dverí sa presvedčili, že život na našej škole je pestrý a zaujímavý. Budeme radi, ak mnohí z nich budú jeho súčasťou.

RNDr. Anna Uhríková

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií