11. miesto v súťaži Matematický Klokan v rámci Slovenska patrí nášmu študentovi

Matematický Klokan je medzinárodne koordinovaná súťaž, ktorá vznikla v Austrálii a postupne sa rozšírila aj do Európy. Je určená širokému okruhu záujemcov. Môžu sa do nej prihlásiť žiaci základných a stredných škôl. Hlavnou úlohou súťaže je snaha o zvýšenie záujmu mladých ľudí o matematiku a o spopularizovanie tejto nádhernej vednej disciplíny. Práve preto sa stala medzi študentmi obľúbenou.

V tomto školskom roku sa do už 24. ročníka „Klokana“ zapojilo tiež 15 študentov našej školy a počínali si výrazne nad naše očakávania. V najnáročnejšej kategórii s názvom „Junior G34“, v ktorej súťažia iba študenti 3. a 4. ročníka gymnázií (v tomto školskom roku ich bolo v rámci celého Slovenska spolu 1402) obsadili hneď dvaja študenti nášho gymnázia umiestnenie v prvej dvadsiatke súťažiacich. Mário Valkovič zo IV.B triedy skončil na 11. mieste a Filip Varga zo IV.C na 17. mieste. Ďalšími úspešnými riešiteľmi sa v tejto kategórii stali Marek Nipča zo IV.C Samuel Mikle z III.C triedy.

V druhej najnáročnejšej kategórii s názvom „Kadet G12“, v ktorej súťažia iba študenti 1. a 2. ročníka gymnázií, si najlepšie počínal Martin Max z I.A triedy, ktorý sa tiež stal úspešným riešiteľom súťaže.

Naši mladí matematici jasne dokázali, že aj študenti z menšieho gymnázia môžu rozvíriť hladinu najúspešnejších žiakov v celoslovenskom meradle.

Všetkým študentom, ktorí úspešne reprezentovali naše gymnázium, srdečne blahoželáme a želáme im veľa úspechov v ich ďalšom štúdiu.

PaedDr. Ivan Kreškóczi

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií